Specjalistyczny Szpital Onkologiczny - Tomaszów Mazowiecki

Nasza kadra

 Personel lekarski Onkologia Kliniczna (Chemioterapia)

Ewa Chmielowska

Ordynator Pododdziału Chemioterapii i Oddziału Chemioterapii Jednodniowej

Monika Olejniczak

Specjalista onkologii klinicznej

Anna Krause

Specjalista onkologii klinicznej

Wioletta Starzec

Specjalista onkologii klinicznej

Beata Domke

Specjalista onkologii klinicznej

Sylwia Pogoda - Złotkowska

Specjalista onkologii klinicznej

Ewa Pietrzak – Pajor

Specjalista onkologii klinicznej

Hanna Skrzypińska

Specjalista onkologii klinicznej

Izabela Dowgier - Witczak

Specjalista onkologii klinicznej

 Personel lekarski Radioterapia

Michał Spych

Specjalista radioterapii onkologicznej, Ordynator Oddziału i Zakładu Radioterapii

Grzegorz Głowacki

Specjalista radioterapii onkologicznej, Zastępca Ordynatora Oddziału i Zakładu Radioterapii

Beata Pawłowska - Sendułka

Specjalista radioterapii onkologicznej

Arkadiusz Sprawka

Specjalista radioterapii onkologicznej

Arleta Wojciechowska - Łącka

Specjalista radioterapii onkologicznej, specjalista onkologii klinicznej

Maria Pytel

Specjalista radioterapii onkologicznej

Grzegorz Owczarek

Specjalista radioterapii onkologicznej

Rafał Kawczyński

Specjalista radioterapii onkologicznej

 Personel lekarski

Adam Tomalczyk

Kierownik zakładu diagnostyki obrazowej

Mateusz Pajdziński

Lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji radioterapii onkologicznej

Joanna Bartosik

Lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji radioterapii onkologicznej

Igor Pietraszek

Specjalista radioterapii onkologicznej

Magdalena Skolasińska

Specjalista chorób wewnętrznych

 Personel medyczny

Zuzanna Wejchert-Heindl

Kierownik Apteki szpitalnej

Agnieszka Kozłowska

Koordynator Oddziału radioterapii, pielęgniarka

Zuzanna Popiela

Fizjoterapeutka

ks. Grzegorz Chirk

Psychoonkolog

Karolina Kulczyńska

Psychoonkolog

Anna Rogulska

Dietetyk kliniczny, specjalista żywienia klinicznego

Anna Kudlik

Pielęgniarka koordynująca

Marek Rygielski

Fizyk, kierownik Zakładu Fizyki Medycznej

Szymon Nachyła

Elektroradiolog, kierownik Zespołu Elektroradiologów

 Koordynatorzy

Anna Idzikowska

Pełnomocnik Zarządu ds. pacjenta i partnerów medycznych/Koordynator Opieki Onkologicznej

Joanna Matuszewska

Koordynator Opieki Onkologicznej

Wioletta Bieniek

Koordynator ds. planowania leczenia pacjenta, kierownik Rejestracji

Agnieszka Piechna-Stępnicka

Kierownik projektów, koordynator ds. badań klinicznych

Paulina Stasiołek

Koordynator sekretariatu administracji

Paulina Karwas

Pełnomocnik ds. jakości

Anna Glinka

Koordynator działu weryfikacji i rozliczeń

Beata Głogowska

Koordynator sekretariatu chemioterapii

Dorota Gutowska

Koordynator sekretariatu radioterapii

 Dyrekcja

Izabela Grenda

Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Onkologicznego NU-MED

Michał Spych

Specjalista radioterapii onkologicznej, Ordynator Oddziału i Zakładu Radioterapii