Elbląskie Centrum Onkologii

Elbląskie Centrum Onkologii to projekt realizowany przez Wojewódzki Szpital Zespolony we współpracy z NU-MED GRUPĄ S.A. Zapewniamy kompleksową opiekę i szybką terapię onkologiczną w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

image

Elbląskie Centrum Onkologii

Dobra współpraca, wieloletnie doświadczenie oraz integracja wspólnych działań pozwala na zaproponowanie naszym Pacjentom kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych w myśl naszej misji: „Raka można leczyć, działamy kompleksowo, by Ci w tym pomóc.„ Pacjent z podejrzeniem lub zdiagnozowanym nowotworem obejmowany jest przez nas szczególną opieką. Karta DILO (Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego) jest gwarancją objęcia Pacjenta skoordynowanym planem diagnostyki i leczenia, a czas oczekiwania na wizyty u lekarzy specjalistów jest bardzo krótki. Diagnostyka wstępna potwierdza, czy pacjent ma guza. Diagnostyka pogłębiona ocenia jego rozmiar, stopień zaawansowania, typ oraz – czy nie doszło do przerzutów.

 

Po zakończeniu diagnostyki Pacjent jest kierowany na konsylium, podczas którego lekarze wielu specjalizacji ustalają plan leczenia onkologicznego.
Nad przebiegiem całego procesu diagnostyki wstępnej i pogłębionej czuwają koordynatorzy, którzy zajmują się umawianiem wizyt, organizacją konsylium oraz koordynują całym procesem ustalonego planu leczenia onkologicznego.
Zapewniamy szybką, pełną diagnostykę, krótkie terminy oraz ustalamy plan leczenia onkologicznego.
W czasie leczenia Pacjent i jego rodzina mogą liczyć na wsparcie psychologiczne.
W zależności od typu schorzenia do dyspozycji Pacjentów pozostają poradnie specjalistyczne i pracownie diagnostyczne.

 

 


ETAP DIAGNOSTYKI

 

    • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
    • Poradnia Urologiczna z Pracownią Uroflowmetryczną
    • Poradnia Konsultacyjna Ginekologiczna
    • Poradnia Endokrynologiczna
    • Centrum Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Przewodu Pokarmowego – Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej
    • Poradnia Onkologiczna
    • Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej
    • Pracownia Mammografii
    • Pracownie Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego
    • Pracownia USG / USG DOPPLER
    • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
    • Laboratorium Bakteriologiczne
    • Zakład Radiologii
 

 

ETAP LECZENIA ZABIEGOWEGO

 

    • Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Piersi
    • Oddział Ginekologiczny
    • Oddział Urologiczny
    • Oddział Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Chirurgii Kręgosłupa
    • Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
    • Oddział Otolaryngologiczny z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
    • Oddział Okulistyczny
    • Oddział Chorób Wewnętrznych
    • Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej
 

 

ETAP LECZENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

 

    • Oddział Onkologii
    • Oddział Dzienny Chemioterapii
    • Centrum Radioterapii i Usprawniania

 

Szczegółowe informacje można uzyskać, dzwoniąc pod bezpłatny numer infolinii onkologicznej  800 777 333

 

e-mail:  pakietonkologiczny@szpital.elblag.pl

Potrzebujesz dodatkowych informacji?