Program lekowy to świadczenie gwarantowane czyli finansowane ze środków publicznych (NFZ).

Leczenie w ramach programu odbywa się z zastosowaniem innowacyjnych, kosztownych substancji czynnych, które nie są finansowane w ramach innych świadczeń gwarantowanych. Leczenie jest prowadzone w wybranych jednostkach chorobowych i obejmuje ściśle zdefiniowaną grupę pacjentów. Kwalifikację pacjentów do programu lekowego prowadzi lekarz z ośrodka posiadającego umowę na realizację określonego programu, w oparciu o szczegółowe kryteria włączenia do programu. Pacjenci zakwalifikowani do programów lekowych są leczeni bezpłatnie.

Opis programu lekowego obejmuje:

 • kryteria kwalifikacji pacjenta do leczenia
 • kryteria wyłączenia z programu,
 • schemat dawkowania leków,
 • sposób podawania leków,
 • wykaz badań diagnostycznych wykonywanych przy kwalifikacji pacjenta do programu oraz koniecznych do monitorowania leczenia.

Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NU-MED w Tomaszowie Mazowieckim realizuje następujące programy lekowe:

 1. PROGRAM LEKOWY - LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)

 2. PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO

 3. PROGRAM LEKOWY - LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH

 4. PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA RAKA JAJNIKA, RAKA JAJOWODU LUB RAKA OTRZEWNEJ

 5. PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI

 6. PROGRAM LEKOWY - LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI

 7. PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO

 8. PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI

 9. PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ 

 10. PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI ROZLANE Z DUŻYCH KOMÓREK B ORAZ INNE CHLONIAKI B-KOMÓRKOWE

 11. PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA OPORNĄ I NAWROTOWĄ POSTAĆ KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA CD30+ Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU

 12. PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO

 13. PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA RAKA PŁUCA ORAZ MIĘDZYBŁONIAKA OPŁUCNEJ

 14. PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA RAKA PIERSI

 15. PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z RAKIEM NERKI

 16. PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO

 17. PROGRAM LEKOWY - LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA PRZEŁYKU I ŻOŁĄDKA

 18. PROGRAM LEKOWY - LECZENIE AGRESYWNEGO I OBJAWOWEGO, NIEOPERACYJNEGO, MIEJSCOWO ZAAWANSOWANEGO LUB PRZERZUTOWEGO RAKA RDZENIASTEGO TARCZYCY

 19. PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH

 20. PROGRAM LEKOWY - LECZENIE RAKA Z KOMÓREK MERKLA AWELUMABEM

 21. PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z POSTĘPUJĄCYM, MIEJSCOWO ZAAWANSOWANYM LUB Z PRZERZUTAMI, ZRÓŻNICOWANYM (BRODAWKOWATYM/ PĘCHERZYKOWYM/OKSYFILNYM - Z KOMÓREK HURTHLEA) RAKIEM TARCZYCY, OPORNYM NA LECZENIE JODEM RADIOAKTYWNYM

 22. PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA PIERWOTNE CHŁONIAKI SKÓRNE T-KOMÓRKOWE – nowy od 01.07.2022 roku

 23. PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA KOLCZYSTOKOMÓRKOWEGO SKÓRY CEMIPLIMABEM 

 24. PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH Z RAKIEM UROTELIALNYM

 25. PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z NOWOTWORAMI NEUROENDOKRYNNYMI UKŁADU POKARMOWEGO Z ZASTOSOWANIEM RADIOFARMACEUTYKÓW

 26. PROGRAM LEKOWY- LECZENIE PACJENTÓW Z GUZAMI LITYMI Z FUZJĄ GENU RECEPTOROWEJ KINAZY TYROZYNOWEJ DLA NEUROTROFIN- nowy od września 2023r. 

 27. PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA RAKA ENDOMETRIUM - od stycznia 2024r. 

 28. PROGRAM LEKOWY- LECZENIE CHORYCH NA RAKA SZYJKI MACICY- od lipca 2024 r. 

Potrzebujesz dodatkowych informacji?