Anna Idzikowska

image

Anna Idzikowska

Pełnomocnik Zarządu ds. pacjenta i partnerów medycznych

Anna Idzikowska -Pełnomocnik Zarządu ds. pacjenta i partnerów medycznych