Kariera

MISJA

Życzliwa i profesjonalna opieka onkologiczna w trosce o Twoje życie i zdrowie.

image

WIZJA

Naszym celem jest realizowanie leczenia onkologicznego na terenach wiejskich, miejskich i powiatowych w promieniu do 250 km od ośrodka poprzez łamanie granic geograficznych dostępu do świadczeń oraz budowanie świadomości naszych pacjentów.

image
Kultura pracy NU-MED

Nasze wartości

W samym centrum naszego działania stawiamy Pacjenta i jego dobro nie zapominając o ciągłym rozwoju pracowników. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie świadczyć usługi medyczne na najwyższym poziomie.

Zdobycie i pielęgnowanie zaufania naszych pacjentów jest procesem niezwykle ważnym i czasochłonnym. Dlatego mając na uwadze, iż chorzy powierzają nam to co najcenniejsze, czyli swoje zdrowie i życie, podchodzimy indywidualne i z wielką starannością do każdego z nich.

Na pierwszym miejscu jest zawsze człowiek i jego potrzeby., dlatego traktujemy każdego w taki sposób jaki sami chcielibyśmy być traktowani. Cenimy odmienne poglądy i różnorodność. Stawiamy na dialog, współpracę i solidarność. Swoją postawą chcemy dawać przykład innym.

Na wysoką jakość naszych placówek składa się wiele elementów. To przede wszystkim doświadczeni specjaliści, najwyższej klasy sprzęt medyczny oraz wdrażane technologie medyczne. Nie zapominamy oczywiście o holistycznym podejściu do pacjentów i ich najbliższych. Dzięki temu chorzy czują się u nas bezpieczni i zaopiekowani.

Poszanowanie intymności i godności jest niezbywalnym prawem każdego człowieka. By móc je zagwarantować w naszych ośrodkach stworzono odpowiednią infrastrukturę sanitarno-higieniczną. W pełni chronimy dane wrażliwe chorych, a działania naszego zespołu oparte są na zrozumieniu indywidualnych potrzeb każdego z nich.

Nasze relacje, zarówno te wewnętrzne jak i zewnętrze, a także wszelkie formy konkurowania na rynku medycznym opieramy na uczciwości i transparentności. Bezwzględne przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz postępowanie zgodnie z zasadami etycznymi, stanowi jeden z filarów naszej działalności.

Odpowiedzialność to cecha dojrzałości, dlatego do każdego zadania podchodzimy w pełni przygotowani. Szanujemy nasze miejsce pracy i chronimy je przed nadmiernym ryzykiem. Zapewniamy naszym pacjentom ciągły kontakt z personelem i dostęp do wszystkich oferowanych usług. Wiemy, że od naszego działania (bądź jego zaniechania) zależy zdrowie i życie naszych chorych. Ta wiedza to ogromna odpowiedzialność i jednocześnie motywacja do dalszego doskonalenia.

NU-MED w liczbach

00

OŚRODKI W CAŁEJ POLSCE

00 +

ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW

00 +

ZATRUDNIONYCH LEKARZY W 25 SPECJALIZACJACH

Dlaczego warto do nas dołączyć?

Grupa NU-MED to przede wszystkim ludzie. Chcemy by każdy pracownik czuł się u nas dobrze. Dlatego zapewniamy przyjazne środowisko pracy oraz pozytywną atmosferę.

Zapraszamy Cię do naszego Zespołu. Jesteśmy przekonani, że silna grupa ma nieograniczone możliwości. Inwestujemy w naszych pracowników oraz dajemy im możliwość korzystania z różnorodnych benefitów:

 • opieka medyczna,

 • pakiety sportowe,
 • możliwość awansów w ramach wewnętrznych rekrutacji,
 • konkursy dla pracowników,
 • badania profilaktyczne dla naszych pracowników,
 • uczestnictwo w organizacji akcji charytatywnych.

 

Oferty pracy / otwarte procesy:

 

Informacje dodatkowe:

 1. Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem pracy w:
 • Centrum Radioterapii i Usprawniania (NU-MED Grupa S.A.) – Elbląg
 • Specjalistycznym Szpitalu Onkologicznym – Tomaszów Mazowiecki
 • Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej – Zamość
 • Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej – Katowice

zapraszamy do stałego składania CV pod adresem: hr@nu-med.pl.

 1. Rozpatrywane będą tylko aplikacje, które będą zawierały klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji w (prosimy o wskazanie nazwy Ośrodka z w/w placówek).”
 2. W temacie wiadomości, prosimy podać nazwę stanowiska oraz miejscowości Ośrodka.
 3. Przesłanie CV nie jest jednoznaczne z zaproszeniem na rozmowę rekrutacyjną. Wybrani kandydaci będą zapraszani na rozmowę.
 4. Informacja RODO – do zapoznania się.

Oferty pracy

Wymagania:

 • tytuł zawodowy lekarza
 • specjalista w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej
 • certyfikat zdania egzaminu w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, w zakresie radioterapii – LRT
 • Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza

Wymagania:

 • tytuł zawodowy lekarza
 • specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów
 • Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza

Wymagania:

 • tytuł zawodowy lekarza
 • specjalista w dziedzinie radiologii lub radiodiagnostyki, lub rentgenodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej
 • lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
 • certyfikat zdania egzaminu w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, w zakresie rentgenodiagnostyki – LR
 • Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza

Wymagania:

 • tytuł zawodowy lekarza
 • specjalista w dziedzinie medycyny nuklearnej
 • certyfikat zdania egzaminu w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, w zakresie medycyny nuklearnej – LMN
 • Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza

Wymagania:

 • tytuł magistra na kierunku lub specjalności: fizyka, fizyka techniczna, fizyka medyczna, biofizyka lub tytuł zawodowy inżyniera w dziedzinie fizyki medycznej
 • specjalizacja

Wymagania:

 • min. średnie wykształcenie, ukończone policealne studium kierunkowe – preferowane wykształcenie medyczne licencjackie lub magisterskie z zakresu elektroradiologii
 • szkolenie typu S-A dla operatorów akceleratora stosowanego do celów medycznych oraz urządzeń do teleradioterapii / S-Z – w przypadku zatrudnienia w Zakładzie Radioterapii
 • certyfikat zdania egzaminu w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, w zakresie radioterapii – FT lub / i certyfikat zdania egzaminu w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, w zakresie rentgenodiagnostyki – FT

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe psychologiczne lub medyczne i tytuł magistra lub równorzędny z dziedziny psychologii
 • studia podyplomowe z psychoonkologii

Wymagania:

 • min. średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarki / pielęgniarza
 • Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki / Pielęgniarza

Wymagania:

 • średnie wykształcenie
 • dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny

Wymagania:

 • średnie wykształcenie
Opinie

Przeczytaj, co mówią nasi pracownicy:

Potrzebujesz dodatkowych informacji?