Polityka Prywatności

RODO

Informujemy, iż 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

Treść aktu prawnego

W załączeniu udostępniamy klauzule informacyjne związane z przetwarzaniem danych osobowych skierowane do:

  1. Pracowników Szpitala, w tym w zakresie stosowania monitoringu wizyjnego;
  2. Osób współpracujących na podstawie umów cywilno-prawnych, w tym w zakresie stosowania monitoringu wizyjnego;
  3. Pacjentów Szpitala;

Inspektor Ochrony Danych

Informujemy, iż w Ośrodkach Grupy NU-MED od dnia 25 maja 2018 roku powołany został Inspektor Ochrony Danych w osobie:
Piotr Rajski – kontakt: piotr.rajski@nu-med.pl; tel. 510 277 855

Poniżej kontakt e-mail do poszczególnych Ośrodków:

Katowice: piotr.rajski@nu-med.pl

Elbląg: iod.elblag@nu-med.pl

Tomaszów: iod.tomaszow@nu-med.pl

Zamość: iod.zamosc@nu-med.pl

Zakres zadań inspektora ochrony danych

  1. Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO  oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
  2. monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
  3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania;
  4. współpraca z organem nadzorczym;
  5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
  6. pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO;
  7. prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności.

Chcesz wiedzieć więcej? Kampania edukacyjna „Pacjencie, znaj swoje prawa z RODO” w bardzo czytelny i zrozumiały sposób tłumaczy pacjentom zawiłości związane z RODO.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?