E-rzecznik

  • Home
  • E-Usługi
  • E-rzecznik: Centrum Radioterapii i Onkologii Elbląg

Przyjmowanie wniosków za pomocą formularza on-line o udostępnienie oficjalnych materiałów multimedialnych, np.: informacji instruktarzowych przygotowujących do procesu terapeutycznego itp.

Wyślij wniosek