Brachyterapia

 

 

 

Brachyterapia jest techniką leczenia w radioterapii, polegająca na bezpośrednim napromienianiu komórek nowotworowych poprzez umieszczenie źródła promieniowania (pierwiastka promieniotwórczego) bezpośrednio w zmianie chorobowej (w guzie) lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

 

 

 


Wśród placówek Grupy NU-MED, tę metodę stosują ośrodki w Zamościu, Katowicach i Tomaszowie Mazowieckim. Jako źródło promieniowania korzysta się z izotopu irydu (Ir-192).
HDR – (ang. High Dose Rate)- oznacza wysoką moc dawki i zastosowanie źródła promieniowania o wysokiej aktywności. Dzięki czemu sesja napromieniowania trwa dość krótko (zazwyczaj kilka minut).

Ze względu na moc dawki promieniowania wyróżnia się następujące techniki:

    • LDR – (low dose rate) niska moc dawki – poniżej 2Gy/h
    • MDR – (medium dose rate) średnia moc dawki – 2-12Gy/h
    • HDR – (high dose rate) wysoka moc dawki – powyżej 12Gy/h
    • PDR – (pulse dose rate) pulsacyjna moc dawki – podawanie dawki MDR w odpowiednich ustalonych pulsach czasowych

 

PROCEDURY:

    • Brachyterapia wewnątrzjamowa
    • Brachyterapia śródtkankowa
    • Brachyterapia powierzchniowa
    • Brachyterapia 3D – HDR w czasie rzeczywistym

Jak wygląda przygotowanie i zabieg?


W leczeniu brachyterapeutycznym wyróżniamy dwa rodzaje aplikacji:

Duży układ aplikatorów:

    • Konieczne jest krótkie, dożylne znieczulenie Pacjenta, przy udziale anestezjologa
    • Podanie odpowiednich leków zleconych przez lekarza
    • Założenie odpowiedniego zespołu aplikatorów, adekwatnego do rozpoznania i struktur anatomicznych pacjenta
    • Wykonanie wraz z założonym układem aplikatorów planowania leczenia w pracowni TK lub pracowni MR


Mały układ aplikatorów:

    • Pacjent nie wymaga szczególnego przygotowania
    • Rodzaj układu dobierany jest w zależności od rozpoznanie klinicznego oraz stopnia zaawansowania, po konsultacji lekarza radioterapeuty z drugim specjalistą z tej dziedziny
    • Cały zabieg trwa od 5-15 minut

Po założeniu układu aplikatorów, fizyk medyczny w porozumieniu z lekarzem, przygotowują plan leczenia czyli czas leczenia oraz dawkę. Następnie Pacjent leczony jest promieniowaniem jonizującym powstającym z rozpadu źródła promieniowanie umieszczonego w aparacie terapeutycznym typu microSelectron HDR. Podczas leczenia Pacjent obserwowany jest za pośrednictwem systemu kamer video oraz systemu interfonii. Nad bezpieczeństwem Pacjenta w trakcie leczenia czuwają: pielęgniarka, technik elektroradiologii, fizyk medyczny oraz lekarz radioterapeuta.

Jak przygotować się do leczenia?

    • należy umyć ciało pod prysznicem (nie zmywać oznaczeń)
    • zadbać o wypróżnienie się
    • wykazać gotowość do współpracy z personelem medycznym

Z czym wiąże się leczenie?

tzw. objawy wypadowe, do których można zaliczyć:
    • nadmierne pocenie
    • osłabienie
    • uderzenia gorąca
    • zawroty głowy


Chory po zabiegu brachyterapii, po wypisie ze szpitala, powinien skontaktować się z lekarzem w każdym przypadku wystąpienia niepokojących objawów.

Zgodnie z art. 32c ppk 2 ustawy o Prawie Atomowym, informujemy, że działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 1, 9, 10, 11 i 16 wykonywana przez ośrodki Grupy NU-MED nie wpływa negatywnie na zdrowie ludzi i na środowisko oraz nie prowadzi do uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?