Dla akcjonariuszy

Zarząd NU-MED

image

Paweł Jan Paczkowski

CEO / Prezes zarządu • Prezes zarządu
 • 10 lat w grupie NU-MED
 • Doświadczenie:
  • Dyrektor NFZ w Łodzi
  • Dyrektor Szpitala Bonifratrów w Łodzi
  • Wiceprezydent miasta Łódź

image
image

Łukasz Piotr Michalecki

GMD / Wiceprezes zarządu

 • Członek zarządu
 • 8 lat w grupie NU-MED
 • Doświadczenie:
  • Dyrektor Medyczny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego SUM w Katowicach
  • Dyrektor Medyczny NU-MED Centru Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Katowice sp. z o.o.
image
image

Mariusz Artur Borzęcki

CFO / Członek zarządu


 • Członek zarządu
 • 3 lata w grupie NU-MED
 • Doświadczenie:
  • CFO w firmie produkcyjnej
  • Różne stanowiska kierownicze w sektorze bankowym


image
Dla akcjonariuszy

Rada nadzorcza

 • Henryk Marek Niewadzioł – Przewodniczący Rady Nadzorczej;

 • Barbara Wierchowiecka-Rusinek - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej;

 • Michał Rusiecki - Członek Rady Nadzorczej;

 • Krzysztof Urbaniak – Członek Rady Nadzorczej;

 • Krzysztof Schabowski - Członek Rady Nadzorczej.

Struktura grupy

Akcjonariuszami Grupy NU-MED są osoby fizyczne z Polski, twórcy firmy, oraz Spółka powołana przez fundusz inwestycyjny z grupy funduszy Enterprise Investors (www.ei.com.pl)

Dane spółki

Oznaczenie formy prawnej: SPÓŁKA AKCYJNA
REGON: 519455718, NIP: 7411906987
NU – MED GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba i adres podmiotu: ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg
Czas, na jaki została utworzona spółka: NIEOZNACZONY

Kapitał spółki
Wysokość kapitału zakładowego 1 016 007,50 ZŁ
Liczba akcji wszystkich emisji 10160075
Wartość nominalna akcji 0,10 ZŁ
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1 016 007,50 ZŁ

Kamienie milowe

Kamienie milowe Nu-MED

Ogłoszenia dla Akcjonariuszy

Potrzebujesz dodatkowych informacji?