„ZAPOBIEGAJ I DZIAŁAJ Z GŁOWĄ – Regionalny Program Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi?”

Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NU-MED w Tomaszowie Mazowieckim realizuje program profilaktyczny dotyczący wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi. Program jest współfinansowany środkami Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działania profilaktyczne pod hasłem „Zapobiegaj i działaj z głową” realizowane są na terenie trzech województw: łódzkiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego w okresie od lipca 2017r. do września 2021r. Badania w ramach projektu dofinansowane są środkami z Unii Europejskiej w kwocie 2 022 482,03 zł

Główne cele projektu to:
– trwały wzrost świadomości społecznej i medycznej na temat nowotworów głowy i szyi,
– wczesne wykrycie nowotworu i szybka diagnostyka,
– zbudowanie w obszarze 3 województw trwałych trendów profilaktyki nowotworów głowy i szyi,
– skoordynowana opieka nad pacjentem od profilaktyki przez diagnostykę po leczenie.

Program jest adresowany do osób w wieku aktywności zawodowej ( 40-65 lat) z grupy podwyższonego ryzyka (wieloletni palacze, nadużywają alkoholu, mają podwyższone ryzyko zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego), u których przez ponad 3 tygodnie występuje jeden z 6 objawów nie związany z infekcją górnych dróg oddechowych takich jak: pieczenie języka, niegojące się owrzodzenie lub czerwone albo białe naloty w jamie ustnej, ból gardła, przewlekła chrypka, guz na szyi, niedrożność nosa lub krwawy wyciek z nosa, ból w trakcie połykania lub problemy z połykaniem.

Badaniami przesiewowymi zostanie objętych 6000 mieszkańców województw łódzkiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego(2400 kobiet i 3600 mężczyzn). Etap podstawowy polega na bezpłatnych konsultacjach w zakresie otolaryngologii uzupełnionych o badanie przy użyciu nasofiberoskopu. W przypadku, gdy u pacjenta zostaną wykryte podejrzane zmiany, zostanie on skierowany na etap diagnostyki pogłębionej. Na tym etapie pacjent będzie konsultowany przez laryngologa z możliwością wykonania dodatkowych badań tj. USG szyi, biopsja cienkoigłowa z badaniem cytologicznym, pobranie wycinka wraz z badaniem histopatologicznym, badanie na obecność wirusa brodawczaka ludzkiego). Jeśli u pacjenta zostaną wykryte zmiany przednowotworowe lub potwierdzony zostanie nowotwór złośliwy będzie on kierowany na leczenie onkologiczne do specjalistycznego ośrodka posiadającego umowę z NFZ.

Szczegóły związane z realizacją projektu są aktualizowane na stronach:

www.profilaktygis.pl

www.nu-med.pl

Dofinansowanie projektu z UE: 2 022 482,03 zł

Łączna wartość projektu: 2 399 717,65 zł

Projekt realizowany jest w okresie od 1 lipca 2017r. do 28 września 2021r.

Biuro projektu: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35

Kontakt ws. Projektu pod nr tel. 44 786 81 49

Pliki do pobrania: