„Masz niepokojące znamiona na skórze? Sprawdź je! - Regionalny program profilaktyki czerniaka i innych nowotworów skóry” – ZAKOŃCZONY

Głównym celem projektu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców woj. łódzkiego w wieku 18-64 lat poprzez udział 1530 os. (765 kobiet, 765 mężczyzn) w badaniach  profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania czerniaka i innych nowotw. skóry do 31 października 2023r.

Projekt jest odpowiedzią na bariery w dostępie do profilaktyki  nowotw. skóry – działania koncentrują się na obszarach wiejskich (kat. Degurba3) oraz miastach średnich. Przełoży się to na wyrównanie szans w dostępie do badań profilaktycznych - osoby z mniejszych miejscowości będą miały łatwiejszy dostęp do badań.

Do badań profilaktycznych (konsultacja dermatologiczna z badaniem dermatoskopowym) zachęcane będą osoby najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych. W szczególności są to osoby z nietypowymi znamionami na skórze, dużą liczbą pieprzyków, o jasnej karnacji, z rodzinną historią zachorowań na czerniaka, spędzające dużo czasu na słońcu (pracujący w branży budowlanej, drogowej czy rolnictwie), a także osoby korzystające z solariów oraz osoby, które w dzieciństwie doznały oparzeń słonecznych.

Najważniejsze zadania w proj. są związane ze wzrostem świadomości społecznej na temat profilaktyki nowotworów skóry - mają uświadamiać jak ważna jest kontrola i samobadanie znamion, stosowanie filtrów UV, unikanie czynników ryzyka.

 

 

W ramach projektu zaplanowane zostały działania edukacyjne skierowane do lekarzy POZ (kurs dermatoskopowy), a także pracowników branży beauty i rehabilitantów  (szkolenia z zakresu profilaktyki nowotw. skóry). Nawiązana zostanie także współpraca z min. 12 placówkami Podstawowej Opieki Zdrowotnej, które realizują świadczenia dla grupy osób, do której adresowana jest oferta badań profilaktycznych. Personel medyczny POZ będzie miał możliwość kwalifikowania pacjentów z grupy wiekowej 18-39 lat do udziału w projekcie.

WYKAZ PLACÓWEK POZ - link

Głównym rezultatem projektu  będzie udział w programie profilaktycznym 1530 os., w tym min. 612 os. pow. 50 roku życia. Realizacja założeń projektu pozwoli zatem na wdrożenie programu zdrowotnego, który będzie miał wpływ na utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej mieszkańców regionu.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ- DO POBRANIA

https://www.nu-med.pl/uploads/files/HARMONOGRAM.xlsx


W związku  z realizacją projektu, osoby które znajdują się w grupie docelowej (osoby w wieku 18-64 lat, które mieszkają w woj. łódzkim) mają zagwarantowane:

  • konsultację dermatologiczną z badaniem dermatoskopowym (osoby w wieku 40-64 lata)
  • konsultację u lekarza internisty (w POZ) oraz - w przypadku zakwalifikowania do programu - konsultację dermatologiczną z badaniem dermatoskopowym (osoby w wieku 18-39 lat)
  • zwrot kosztów dojazdu na badanie – za przejazd z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem (transport publiczny)
  • zwrot kosztów dojazdu na badanie – za przejazd z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem (samochód prywatny).

Programem nie mogą zostać objęte osoby, które:

  • mają już zdiagnozowany nowotw. złośliwy skóry,
  • uczestniczyły w „Programie ABCDE samokontroli znamion”,
  • uczestniczyły w  innym projekcie w ramach Programu profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców woj. łódzkiego,
  • w ciągu ostatnich 12 miesięcy wykonywały dermatoskopię znamion całego ciała w ramach świadczeń gwarantowanych NFZ.

Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa zawartego pomiędzy Specjalistycznym Szpitalem Onkologicznym NU-MED w Tomaszowie Mazowieckim, FUNDACJĄ NU-MED oraz Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Ujeździe.

Dofinansowanie projektu z UE: 470 241,25 zł

Łączna wartość projektu: 553 225 zł

Projekt realizowany jest w okresie od 1 czerwca 2022r. do 31 października 2023r.

 

Szczegóły związane z realizacją projektu będą aktualizowane na stronie www.nu-med.pl.

Informacje o programie: tel. 516 210 326 lub (44) 786 81 49 

Biuro projektu: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU - do pobrania: