Rozbudowa systemu informatycznego Centrum Radioterapii i Usprawniania NU-MED GRUPA S.A. w Elblągu w oparciu o e-usługi – ZAKOŃCZONY


Centrum Radioterapii NU-MED w Elblągu realizuje projekt „Rozbudowa systemu informatycznego Centrum Radioterapii i Usprawniania NU-MED GRUPA S.A. w Elblągu w oparciu o e-usługi”.

Jest on finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych w województwie warmińsko-mazurskim.

W ramach projektu wdrożony zostanie nowoczesny, zintegrowany system informatyczny zapewniający kompleksową obsługę ośrodka. Umożliwi on, m.in. prowadzenie pełnej dokumentacji medycznej, możliwość lepszego rozliczania szpitala z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz prowadzenie szczegółowych statystyk pacjentów. Będzie istniała możliwość prowadzenia wywiadów medycznych w trybie on-line. Personel medyczny dzięki temu zyska, m.in. możliwość konsultacji badań oraz historii choroby pacjentów ze specjalistami z większych ośrodków medycznych.

Sami pacjenci z kolei będą mogli rejestrować się do poradni w trybie on-line, będą mieli dostęp do swojej historii choroby oraz do wyników badań opisanych w formie elektronicznej.

Dzięki realizacji projektu nastąpi podniesienie poziomu i jakości technicznej sprzętu informatycznego eksploatowanego przez placówkę, a istniejąca sieć zostanie zmodernizowana, zdecydowanej poprawie ulegnie także stopień jej bezpieczeństwa.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 030 442,44 zł.
Dofinansowanie UE – 870 648,57 zł.

Pliki do pobrania: