Programy profilaktyczne

 

Zrealizowane programy profilaktyczne:

  • Program wczesnego wykrywania raka jelita grubego połączony z wykonywaniem przesiewowych badań kolonoskopowych. Program był realizowany od grudnia 2021 do czerwca 2023. Głównym celem projektu była poprawa stanu zdrowia mieszkańców 4 powiatów woj. łódzkiego (tomaszowski, opoczyński, skierniewicki, Skierniewice) w wieku 25-65 lat poprzez udział 650 osób (325 kobiet i 325 mężczyzn) w przesiewowych badaniach kolonoskopowych do 30 czerwca 2023r. Projekt był realizowany na obszarze tzw. „białych plam” – powiatów o bardzo niskim odsetku zgłaszalności pacjentów do przesiewowych badań kolonoskopowych. Co ważne – także same badania były wykonywane w lokalizacji wskazanej jako „biała plama”(w Tomaszowie Mazowieckim – Tomaszowskie Centrum Zdrowia, ul. Jana Pawła II 35). Wsparcie kierowane było do osób w wieku aktywności zawodowej (w szczególności do osób pow. 50 roku życia), które mieszkają, uczą się lub pracują w ww. powiatach. Z Programu skorzystało 660 osób.
  • Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NU-MED w Tomaszowie Mazowieckim, jest jedną z 11-tu placówek w Polsce, które realizowały ogólnopolski Regionalny Program Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi. Program był realizowany w latach 2017-2021 na podstawie umowy Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej NU-MED z Ministerstwem Zdrowia, a finansowany był ze środków unijnych. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.profilaktygis.pl.
  • Tomaszowski ośrodek w 2016 roku realizował Program Profilaktyczny Raka Płuc, poddając badaniom 100 osób – badania finansowane były na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi. Podobny program realizowany był w 2018r., gdzie objętych działaniem zostało 150 pacjentów. Analogicznie – program realizowany był w 2019 i 2020r.
  • W latach 2020-2021 Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NU-MED zrealizował program wczesnego wykrywania raka piersi „Sąsiadko zbadaj się tak jak ja”. Program, łączący edukację profilaktyczną z przesiewowymi badaniami mammograficznymi realizowany był w powiatach pajęczańskim i radomszczańskim (obszary określane jako „białe plamy” pod względem zgłaszalności kobiet do populacyjnych badań mammograficznych). Program realizowany był na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, a finansowany z funduszy europejskich (RPO na lata 2014-2020)

 

Obecnie Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NU-MED realizuje jeden program:

  • „Masz niepokojące znamiona na skórze? Sprawdź je! - Regionalny program profilaktyki czerniaka i innych nowotworów skóry”. Głównym celem projektu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców woj. łódzkiego w wieku 18-64 lat poprzez udział 1530 os. (765 kobiet, 765 mężczyzn) w badaniach profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania czerniaka i innych nowotw. skóry do 31 października 2023r. Do badań profilaktycznych (konsultacja dermatologiczna z badaniem dermatoskopowym) zachęcane będą osoby najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych. W szczególności są to osoby z nietypowymi znamionami na skórze, dużą liczbą pieprzyków, o jasnej karnacji, z rodzinną historią zachorowań na czerniaka, spędzające dużo czasu na słońcu (pracujący w branży budowlanej, drogowej czy rolnictwie), a także osoby korzystające z solariów oraz osoby, które w dzieciństwie doznały oparzeń słonecznych.

 


Informacje odnośnie realizowanych i zrealizowanych programów profilaktycznych w Specjalistycznym Szpitalu Onkologicznym znajdują się tutaj NU-MED | Projekty

Potrzebujesz dodatkowych informacji?