Poradnia Onkologiczna

Poradnia Onkologiczna jest miejscem pierwszego kontaktu pacjenta z lekarzem onkologiem. Do poradni onkologicznej nie potrzeba skierowania. Wskazane jest jednak, by pacjent posiadał wstępne wyniki badań, które wskazywać mogą na podejrzenie rozwoju choroby nowotworowej. Te informacje weryfikuje rejestracji poradni onkologicznych. Wizyty w poradniach onkologicznych ośrodków Grupy NU-MED finansowane są w ramach powszechnego systemu, czyli poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia. W ramach naszych struktur działają także inne poradnie, takie jak: hematologiczna, endokrynologiczna i laryngologiczna.

Poradnie współpracujące z ośrodkami Grupy Nu-MED: 

 

Potrzebujesz dodatkowych informacji?