Plan PołączeniaPliki do pobrania:

Zarząd Spółki, informuje, że w dniu 26 listopada 2021 roku został uzgodniony Plan Połączenia spółek Nu-Med Grupa spółka akcyjna z siedzibą w Elblągu (spółka przejmująca) oraz Healthcare Investments société à responsabilité limitée z siedzibą w Luksemburgu (spółka przejmowana) z dnia 26 listopada 2021 roku.

 

W związku z powyższym, Spółka zgodnie z art. 516(4) k.s.h., a nadto zgodnie z art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 w zw. z art. 516(1) k.s.h. ponownie udostępnia Plan Połączenia, uprzednio opublikowany na swojej stronie internetowej pod adresem: https://cditotomaszow.laczymysienumed.pl/. Na podstawie wyżej wskazanych przepisów, Spółka informuje, że Plan Połączenia będzie udostępniany na niniejszej stronie internetowej, przez okres co najmniej miesiąca przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?