OGŁOSZENIE NR 1/NU-MED/PCz/2022

Ważne do: 2022-08-31

Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NU-MED sp. z o.o. ogłasza otwarty nabór placówek POZ do udziału w projekcie „Masz niepokojące znamiona na skórze? Sprawdź je! - Regionalny program profilaktyki czerniaka i innych nowotworów skóry”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

Celem rekrutacji jest wdrożenie programu profilaktyki czerniaka i innych nowotworów skóry w woj. łódzkim, w szczególności realizacja świadczeń zdrowotnych na poziomie POZ na rzecz pacjentów (18-39 lat) znajdujących się w grupie ryzyka zachorowania na nowotw. skóry (kwalifikacja pacjentów do badań dermatoskopowych). Celem rekrutacji jest także pogłębienie wiedzy lekarzy POZ w zakresie profilaktyki oraz diagnostyki nowotw. skóry. poprzez  udział w kursie dermatoskopowym. 


Oferty można składać w terminie do dnia 31.08.022 r. 

Szczegółowe zasady  dotyczące procedury wyboru placówek POZ znajdują się w załączonych materiałach.

Załączniki: 
Ogłoszenie o naborze wraz z procedurą wyboru placówek POZ oraz Załącznikami ( Formularz ofertowy, Oświadczenie  dot. ochrony danych osobowych)  - Załącznik do pobrania

Pobieranie plików:
Zapytanie-oferowe-rekrutacja-placówek-POZ.pdf (pdf)