Barbara Nizio

image

Barbara Nizio

Dyrektor Zarządzający NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Zamościu

Barbara Nizio

Barbara Nizio


Dyrektor Zarządzający NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Zamościu.
Ukończyła pielęgniarstwo na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Uzyskała dyplom
menadżera na kierunku Administracja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia dla kadry
kierowniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w
Lublinie, a także dyplom audytora i pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością na
Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Brała udział w licznych kursach i szkoleniach z zakresu jakości (CMJ).

W 2017 roku uzyskała tytuł menadżera Executive Master of Business Administration (EMBA) na Wydziale
Menadżerskim i Nauk Technicznych w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie.