dr n. med. Krzysztof Patyra

image

dr n. med. Krzysztof Patyra

Z-ca Dyrektora ds. medycznych / Kierownik Zakładu Radioterapii/ Ordynator Oddziału Radioterapii

dr n. med. Krzysztof Patyra  - Z-ca Dyrektora ds. medycznych / Kierownik Zakładu Radioterapii.

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który ukończył w 1995 roku.

Od 1995 roku przedstawiciel medyczny w firmie Aesculap-Chifa w dziale ortopedii. Od 1996 roku –Koordynator ds. ortopedii na region południowo-wschodniej Polski. Zarządzał zespołem 
6 przedstawicieli medycznych, tworzył specyfikacje przetargowe, utrzymywał stałe kontakty biznesowe z głównymi szpitalami ortopedycznymi w terenie. Od 1998 roku rozpoczął pracę
w Centrum Onkologii w Lublinie oraz w Katedrze i Zakładzie Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

W 2006 roku uzyskał tytuł specjalisty radioterapii onkologicznej, a w 2009 roku tytuł doktora nauk medycznych. Od 2009 roku pracował jako adiunkt w Katedrze i Zakładzie Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na etacie naukowo-dydaktycznym, a od 2011 roku był zastępcą Kierownika Zakładu Radioterapii w Centrum Onkologii w Lublinie. Od 2016 roku pracuje na stanowisku Z-cy Dyrektora ds. .Medycznych i Kierownika Zakładu Radioterapii NU-Med. Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Zamość.

Posiada 2-letnie doświadczenie naukowo-dydaktyczne i lekarskie. Zna zasady prowadzenia przetargów i szkoleń. Jest autorem 20 publikacji naukowych, posiada2 patenty opublikowane 
w Urzędzie Patentowym: „Osłony indywidualne” i „System do mocowania bolusa wodnego”. Był Kierownikiem specjalizacji dwóch onkologów radioterapeutów. Członek towarzystw PTO, PTRO, ESTRO.