Joanna Bartosik

image

Joanna Bartosik

Lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji radioterapii onkologicznej

Joanna Bartosik - Lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji radioterapii onkologicznej

Na co dzień pracuje w Oddziale Radioterapii i Onkologii Ogólnej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.                         

Od 2022r. jest również związana z Poradnią Onkologiczną Specjalistycznego Szpitala Onkologicznego NU-MED w Tomaszowie Mazowieckim.

Joanna Bartosik jest absolwentką kierunku lekarskiego na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Przedmiotem jej zainteresowań w praktyce lekarskiej są diagnostyka oraz leczenie nowotworów u osób dorosłych, zwłaszcza nowotworów przewodu pokarmowego, raka piersi, raka gruczołu krokowego oraz nowotworów regionu głowy i szyi. Swoją wiedzę nieustannie poszerza uczestnicząc w licznych konferencjach, kursach i szkoleniach. W 2022 ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe „Zarządzanie w służbie zdrowia z elementami techniki medycznej” na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej.