Grzegorz Głowacki

image

Grzegorz Głowacki

Specjalista radioterapii onkologicznej, Zastępca Ordynatora Oddziału i Zakładu Radioterapii

dr. n. med. Grzegorz Głowacki - Specjalista radioterapii onkologicznej

Doktor Grzegorz Głowacki jest Zastępcą Ordynatora Oddziału i Zakładu Radioterapii w Specjalistycznym Szpitalu Onkologicznym NU-MED sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim.

 • Diagnostyka i leczenie nowotworów, konsultacje onkologiczne, udział w konsyliach wielodyscyplinarnych i kwalifikacja do leczenia onkologicznego, chemioterapii, radioterapii i zabiegów chirurgicznych
 • Zaawansowane techniki radioterapii – IMRT – radioterapia z modulacją intensywności dawki, IGRT – radioterapia sterowana obrazem, VMAT – terapia łukowa
 • Wysokospecjalistyczne techniki radioterapii – radioterapia z zastosowaniem bramkowania oddechowego, radiochirurgia, radioterapia stereotaktyczna w oparciu o CyberKnife, hipertermia, radioterapia śródoperacyjna, tomoterapia, TMI – napromienianie szpiku całego ciała, DBH
 • Radioterapia z zastosowaniem technik wielkopolowych – TBI – napromienianie całego ciała, HBI napromienianie połowy ciała, radioterapia nienowotworowa
 • Radioterapia paliatywna
 • Implantacja złotych znaczników do gruczołu krokowego
 • Stopień naukowy doktora nauk medycznych na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem „Porównawcza ocena tolerancji i skuteczności czterech schematów pooperacyjnej radioterapii chorych na glejaki wielopostaciowe” 

Specjalizacje: Radioterapia Onkologiczna 

Przebieg kariery zawodowej

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w KatowicachAdiunkt w Zakładzie Radioterapii Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w GliwicachW 2014 Członek Zarządu Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.Aktualnie Zastępca Ordynatora Oddziału i Zakładu Radioterapii w Specjalistycznym Szpitalu Onkologicznym NU-MED sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim.

Znajomość języków: Język angielski 

Staże zagraniczne:

Stockholm, Szwecja – Karolinska University Hospital

Nordhausen, Niemcy – Nordhausen Hospital Stockholm

Montreal, Kanada – Notre dame Hospital

Ostrava, Czechy – University Hospital Ostrava

Mediolan, Włochy- Carlo Besta Neorological Institute

Szkolenia

 1. Kurs ESTRO  Evidence-Based Radiation Oncology: Methodological Basis & Clinical Applications Kraków, Polska

2. Kurs ESTRO: Combined drug-radiation treatment: biological basis, current Applications and perspectives Ateny, Grecja

3. Kurs ESTRO Molecular Oncology Gliwice, Polska

4. Kurs ESTRO Basic clinical radiobiology Toledo, Hiszpania

5. Kurs ESTRO Advanced technologies in RT, Singapur

6. Kurs VARIAN Advanced techniques SBRT Lizbona, Portugalia

7. Kurs ESTRO Combined drug-radiation treatment Kair, Egipt

Leczenie nowotworów złośliwych u osób dorosłych

 • Szczególnie nowotwory złośliwe układu moczowo-płciowego  (rak gruczołu krokowego, rak pęcherza moczowego, rak jądra, rak nerki)
 • Rak płuca
 • Nowotwory centralnego układu nerwowego w tym radioterapia stereotaktyczna malformacji tętniczo-żylnych (AVM), oponiaków, guzów pierwotnych i przerzutowych
 • Nowotwory złośliwe przewodu  pokarmowego (rak przełyku, rak żołądka, rak jelita, rak pęcherzyka żółciowego, rak trzustki, rak wątroby)
 • Nowotwory regionu głowy i szyi
 • Chłoniaki
 • Czerniaki, nowotwory skóry
 • Radioterapia nienowotworowa (ostrogi piętowe, wytrzeszcz gałek ocznych w przebiegu choroby Graves-Basedova, łokieć golfisty/tenisisty, choroba Ledderhose`a, choroba Dupuytrena, zespół bolesnego barku, zapalenie ścięgna Achillesa, zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe stawów, kostnienie pozakostne, bolesne naczyniaki kręgów).

Dorobek naukowy

Artykuły opublikowane w całości:

1. Grzegorz Głowacki, Hubert Urbańczyk – „Hemangiopericitoma - opis 4 przypadków” – Onkologia i radioterapia 2007; 2:24-29.

2. Grzegorz Głowacki - „Jakość leczenia onkologicznego Poznań 2008” – Onkologia Info 2008; 12:241-244.

3. Grzegorz Głowacki, W. Majewski R. Kulik D. Bodusz L. Miszczyk - „Zastosowanie złotych znaczników w radioterapii kierowanej obrazem u chorych na raka gruczołu krokowego”(artykuł redakcyjny) - Onkologia Info  2009; 4:148-151.

4. Grzegorz Głowacki - „Rola chemioterapii w leczeniu skojarzonym chorych z rozpoznaniem glejaka wielopostaciowego” - Onkologia Info  2009; 4:136-142.

5. Izolda Mrochen-Domin, G. Głowacki R. Tarnawski - „Chemioterapia i radioterapia w  leczeniu glejaków złośliwych mózgu – opis przypadków” - Onkologia Info 2009; 4:124-130.

6. Grzegorz Głowacki - „Sprawozdanie z Konferencji w Berlinie ECCO 15 ESMO 34”– Onkologia Info 2009; 6:214-216.

7. Grzegorz Głowacki, Roland Kulik, Marek Boba, Justyna Rembak-Szynkiewicz, Leszek Miszczyk Radioterapia stereotaktyczna guzów nowotworowych wątroby z zastosowaniem złotych znaczników. Onkologia Info  2011; 8:27-32.

8. Dawid Bodusz Głowacki Grzegorz Leszek Miszczyk Ocena ruchomości śródfrakcyjnej gruczołu krokowego w trakcie radioterapii chorych na raka stercza. Nowotwory 2011; 51:339-443.

9. Grzegorz Głowacki, Dawid Bodusz, Wojciech Majewski, Małgorzata Stąpór-Fudzińska, Aleksandra Grządziel, Ewa Chawińska, Łukasz Michalecki, Leszek Miszczyk Frakcjonowana radioterapia stereotaktyczna CyberKnifeTM chorych na raka gruczołu krokowego – prezentacja metody. Nowotwory 2012; 62(4):188–196

10. Grzegorz Głowacki, Iwona Wesołowska, Dawid Bodusz, Edyta Wolny, Łukasz Michalecki Leszek Miszczyk, Jerzy Wydmiński Porównanie radioterapii wiązką z modulacją intensywności dawki (IMRT)  i konformalnej radioterapii (CFRT) w planowaniu leczenia u chorych na raka trzustki. Nowotwory - Journal of Oncology 2013, volume 63, number 3, 1–XXX

11. Bodusz Dawid  Grzegorz Głowacki Wojciech Leszczyński Wioletta Miśta, Leszek Miszczyk Ocena migracji znaczników śródtkankowych GoldAnchor™ w czasie planowania leczenia promieniami chorych na raka gruczołu krokowego. Przegląd Lekarski 2013 / 70 / 1 s.11-14

12. Mycosis fungoides – a case report Łukasz Michalecki, Grzegorz Głowacki, Hubert Urbańczyk, Dorota Gabryś DOI: 10.5114/pm.2015.52986 Przegląd Menopauzalny 2015; 14(3): 1-3

13. H. Urbańczyk, A.Strączyńska-Niemiec, G. Głowacki, D.Lange, L. Miszczyk Case presentation- a five years survival of patent with glioblastoma brain tumor. Reports of practical oncology and radiotherapy – 2014 http//dx.doi.org/10.1016/j.rpor.2014.04.002

14. Agnieszka M. Mazurek, A. Fiszer-Kierzkowska, T. Rutkowski, K. Składowski, M. Pierzyna, D. Scieglinska , G. Wozniak, G. Głowacki, R. Kawczynski´ and E. Małusecka Optimization of circulating cell-free DNA recovery for KRAS mutation and HPV detection in plasma. Cancer Biomarkers 13 (2013) 385–394

15. Napromienianie szpiku całego ciała – prezentacja metody. Grzegorz Głowacki, Leszek Miszczyk, Krzysztof Ślosarek, Bożena Jochymek, Grzegorz Woźniak, Łukasz Matulewicz, Michał Radwan, Paulina Leszczyńska, Łukasz Dolla, Jacek Najda, Tomasz Krużel, Tomasz Czerw, Maria Saduś – Wojciechowska, Sebastian Giebel Nowotwory 2014 tom 64 nr 4 314-320.


16 Avascular osteonecrosis of the hip in patient after adjuvant radiotherapy for rectal cancer Łukasz Michalecki, Dorota Gabryś, Grzegorz Głowacki, Hubert Urbańczyk, Jerzy Wydmański Contemp Oncol (Pozn) 2014; 18 DOI (digital object identifier): 10.5114/wo.2014.40604

17. Daily image-guidance in prostate cancer radiotherapy - implications for treatment margins. G Głowacki, W Majewski, P Wojcieszek, A Tukiendorf, D, Bodusz, G Woźniak, L Miszczyk Neoplasma 2015

18. Acute Toxicity of Robotic Ultrahypofractionated Radiotherapy CyberKnifeTM in Prostate Cancer Patients.     G Głowacki, W Majewski, P Wojcieszek, K Grabińska, E Chawińska, D Bodusz, G Woźniak, H  Urbańczyk, A Kaletka, L Miszczyk – Neoplasma

19. CyberKnife-based prostate cancer patient radioablation – the early results of the irradiation of 200 patients - Central European Journal of Urology. Leszek Miszczyk, Aleksandra Napieralska, Agnieszka Namysł-Kaletka, Grzegorz Głowacki, Kinga Grabińska, Grzegorz Woźniak, Małgorzata Stąpór-Fudzińska

20 . The efficacy of stereotactic radiotherapy for metastases from renal cell carcinoma Wojciech Majewski1, Marcin Tabor2, Przemyslaw Banaszek2, Grzegorz Głowacki1 Neoplasma 2015

21. Czy jest miejsce dla radioterapii w leczeniu kłykcin olbrzymich – przegląd piśmiennictwa

G Woźniak,  G Głowacki , L Miszczyk, W Miśta Nowotwory Journal of Oncology 2015, volume 65, number 2, 128–131 DOI: 10.5603/NJO.2015.0024

22. Cell-cycle gene expression analysis using real time PCR in locally-advanced squamous-cell head and neck cancer  G Wozniak, R Herok, R Jaksik, M Misiolek, B Kolebacz, A Fiszer Kierzkowska, K Miskiewicz -Orczyk, C Szymczyk, A Maciejewski, G Glowacki, R Suwiński Advances in Medical Science

23. Porównawcza ocena tolerancji i skuteczności czterech schematów pooperacyjnej radioterapii chorych na glejaki wielopostaciowe. G. Głowacki Nowotwory 2016

24. Salvage high-dose-rate brachytherapy for locally recurrent prostate cancer after primary radiotherapy failure.

Wojcieszek P, Szlag M, Głowacki G, Cholewka A, Gawkowska-Suwińska M, Kellas-Ślęczka S, Białas B, Fijałkowski M.

Radiother Oncol. 2016 Jun;119(3):405-10. doi: 10.1016/j.radonc.2016.04.032. Epub 2016 May 8.

25. Ultrahypofractionated CyberKnife based stereotactic radiotherapy versus conventional radiotherapy in patients with prostate cancer – acute toxicity evaluation in two phase II prospective studies. Neoplasma. 2017;64(4):599-604. doi: 10.4149/neo_2017_421

26. Leszek Miszczyk, Agnieszka Namysł-Kaletka, Aleksandra Napieralska, Grzegorz Wozniak, Małgorzata Stapor-Fudzinska, Grzegorz Glowacki, Andrzej Tukiendorf APJCP "CyberKnife radioablation of prostate cancer patients – preliminary results based on the treatment of 400 patients" Asian Pacific Journal of Cancer Prevention

 

27. Cybernetyczna mikroradiochirurgia (CyberKnife) chorych na raka gruczołu krokowego. Uaktualnienie wyników leczenia 200 chorych CyberKnife for prostate cancer patients. Update of 200 patients treatment results Leszek Miszczyk, Aleksandra Napieralska, Agnieszka Namysł-Kaletka Grzegorz Woźniak Małgorzata Stąpór-Fudzińska, Grzegorz Głowacki,  Andrzej Tukiendorf Przegląd Lekarski 2017 / 74 / 4

28. Radioterapia stereotaktyczna VMAT z zastosowaniem bramkowania oddechowego – prezentacja metody  G Woźniak, Ł Dolla, K Ślosarek, G Głowacki , B Bekman 

29. Hubert Urbanczyk, Leszek Hawrylewicz, Grzegorz Glowacki, Justyna Rembak Szynkiewicz, Wojciech Majewski Assessment of efficacy and toxicity of the fractionated radiotherapy with stereotactic body radiosurgery boost in prostate cancer patients: pilot clinical study results International Journal Of Scientific Research Volume-7 | Issue-1 | January-2018 | ISSN No 2277 - 8179 | IF : 4.176 | IC Value : 93.98

30. Aleksandra Napieralska, Wojciech Majewski, Roland Kulik, Grzegorz Glowacki, Leszek Miszczyk A comparison of treatment outcome between fiducial-based and bone-based image guided radiotherapy in prostate cancer patients
Radiation Oncology 2018 Nov 27;13(1):235. doi: 10.1186/s13014-018-1171-2

31. Stereotactic Ablative Radiotherapy for Prostate Cancer-The Treatment Results of 500 Patients and Analysis of Failures

Leszek Miszczyk 1Agnieszka Namysł-Kaletka 1Aleksandra Napieralska 1Małgorzata Kraszkiewicz 1Marcin Miszczyk 2Grzegorz Woźniak 1Małgorzata Stąpór-Fudzińska 3Grzegorz Głowacki 1Andrzej Tukiendorf 4

Technol Cancer Res Treat 2019 Jan 1;18:1533033819870815. doi: 10.1177/1533033819870815.

32. Marcin Miszczyk, Rembak Szynkiewicz Magrowski G Glowacki The Prognostic Value of PI-RADS Score in CyberKnife Ultra Hypofrctionated Radiotherapy for Localized Prostate Cancer Cancers 2022 14(7) 1613

33. Ultra Hypofractionated Stereotactic Body Radiotherapy for localized prostate cancer: clinical outcomes, patterns of recurrence, the feasibility of definitive salvage treatment, and competing oncological risk.Authors: Marcin Miszczyk *, Monika Szołtysik, Maja Hasterok, Gregor Goldner, Paweł Rajwa, Agnieszka Namysł-Kaletka, Aleksandra Napieralska, Małgorzata
Kraszkiewicz, Małgorzata Stąpór-Fudzińska, Bartłomiej Tomasik, GrzegorzWoźniak, Grzegorz Głowacki, Konrad Kaminiów, Matthias Moll, Łukasz Biomedicines 202210(10), 2446; https://doi.org/10.3390/biomedicines10102446

34. Conventionally fractionated radiotherapy versus CyberKnife hypofractionated radiotherapy for painful vertebral haemangiomas – a randomized clinical trial.

Marcin Miszczyk 1Aleksandra Napieralska 2Grzegorz Woźniak 2Małgorzata Kraszkiewicz 2Michał Gola 3Michał Kalemba 4Grzegorz Głowacki 2Bartłomiej Tomasik 5Magdalena Kocot-Kępska 6Leszek Miszczyk
Radiother Oncol2022 Sep 19;176:46-52. doi: 10.1016/j.radonc.2022.09.008.