Michał Spych

image

Michał Spych

Specjalista radioterapii onkologicznej, Ordynator Oddziału i Zakładu Radioterapii

dr n. med. Michał Spych - specjalista radioterapii onkologicznej, Dyrektor ds. medycznych w Specjalistycznym Szpitalu Onkologicznym NU-MED w Tomaszowie Mazowieckim

Doktor Michał Spych jest Ordynatorem Oddziału i Zakładu Radioterapii w Specjalistycznym Szpitalu Onkologicznym NU-MED sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim.

Uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem „Analiza wybranych czynników rokowniczych wpływających na wystąpienie ostrego odczynu popromiennego po konformalnej radioterapii chorych na nie drobnokomórkowego raka płuca.” Odbył staże: jako Asystent w Zakładzie Teleradioterapii Regionalnego Ośrodka Onkologicznego w Łodzi, staż w Zakładzie Radioterapii Universitätsklinikum Dresden, adiunkt w Zakładzie Radioterapii Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ordynator Oddziału Radioterapii i Onkologii Ogólnej w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi, konsultant Wojewódzki w dziedzinie Radioterapii Onkologicznej, przewodniczący Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, członek Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Był Ordynatorem Oddziału Radioterapii i Onkologii Ogólnej w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi. Jest Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Radioterapii Onkologicznej. Członek Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Obecnie jest Ordynatorem Oddziału i Zakładu Radioterapii w Specjalistycznym Szpitalu Onkologicznym NU-MED sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim.

Brał udział w konsyliach wielodyscyplinarnych i kwalifikacji do leczenia onkologicznego, chemioterapii, radioterapii i zabiegów chirurgicznych oraz radiochirurgii stereotaktycznej. Specjalista radioterapii onkologicznej. Konsultuje onkologicznie, prowadzi diagnostykę i leczenie wszystkich nowotworów, ze szczególnym uwzględnieniem: rak piersi, prostaty, płuca. Prowadzi radioterapię stereotaktyczną pierwotnych i wtórnych nowotworów płuca, nowotworów OUN (ośrodkowego układu nerwowego) w tym radiochirurgię i radioterapię stereotaktyczną. Specjalizuje się również w leczeniu nowotworów układu pokarmowego oraz nowotworów regionu głowy i szyi

Szkolenia zagraniczne:

  • ESTRO Teaching Course – Imaging for Target Volume Determination in Radiotherapy.

< >ESTRO Teaching Course – Physics for Clinical Radiotherapy.BrainLab Academy – Stereotactic Technics in Radiotherapy.ESTRO Teaching Course – Basic Clinical Radiobiology3rd Modular Course on Stereotactic Radiotherapy and Radiosurgery.