Łukasz Michalecki

image

Łukasz Michalecki

Specjalista radioterapii onkologicznej

V-ce Prezes Zarządu NU-MED Grupa S.A.

Dyrektor Medyczny Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej NU-MED sp. z o.o. w Katowicach

Ordynator Oddziału i Zakładu Radioterapii Szpitala UCK im.K.Gibińskiego ŚUM w Katowicach

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych w zakresie Onkologii Szpitala UCK im. prof. K.Gibińskiego ŚUM w Katowicach

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Konsultacje onkologiczne. Diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych.