Magdalena Jarosz

image

Magdalena Jarosz

Specjalista radioterapii onkologicznej

Specjalista radioterapii onkologicznej
Specjalista medycyny paliatywnej
Certyfikowany psychoonkolog Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wieloletni pracownik Centrum Onkologii Instytutu im.Marii Skłodowskiej Curie Oddział w Krakowie, gdzie uzyskała tytuł doktora nauk medycznych.

Aktualnie zatrudniona w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym na stanowisku Starszego Asystenta oraz w NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Katowice. Posiada doświadczenie kliniczne w leczeniu pacjentów onkologicznych z wykorzystaniem nowoczesnych technik radioterapii i radiochirurgii Gamma Knife. Szczególne zainteresowania nowotwory OUN oraz nowotwory płuc. Jako nauczyciel komunikacji klinicznej prowadzi praktyczne szkolenia w zakresie relacji z chorym i jego rodziną na każdym etapie choroby i leczenia onkologicznego.