Gamma Knife

Gamma Knife to urządzenie do precyzyjnej radiochirurgii wewnątrzczaszkowej. 

Metoda ta pozwala na skuteczne leczenie bez użycia skalpela. W leczeniu tą metodą wykorzystuje się techniki lokalizacji stereotaktycznej, а dawkę promieniowania dostarcza się najczęściej w jednej frakcji (leczenie jednorazowe). Wiązki promieniowania są dokładnie skoncentrowane na obszarze przeznaczonym do leczenia, a ryzyko uszkodzenia zdrowych tkanek jest minimalne.

Gamma Knife pozwala na leczenie:

•    guzów przerzutowych do mózgu
•    oponiaków
•    nerwiaków
•    neuralgii nerwu trójdzielnego
•    gruczolaków przysadki mózgowej

Opis leczenia:

W planowaniu zabiegu biorą udział neurochirurg, radioterapeuta i fizyk. W trakcie leczenia, unieruchomiona w ramie stereotaktycznej głowa Pacjenta wjeżdża do strefy, gdzie rozpoczyna się napromienianie zmian. Sam zabieg, zależnie od rodzaju i wielkości zmiany, trwa od kilkunastu minut nawet do 5-7 godzin. Po zabiegu Pacjent w ciągu kilku dni wraca do normalnego funkcjonowania.
Na świecie działa obecnie ponad 300 urządzeń Gamma Knife; metodą tą leczono dotąd ponad 1 mln Pacjentów. Wysoka skuteczność i precyzja przeprowadzanych zabiegów sprawia, że efekty mogą być porównywane z klasycznymi technikami operacyjnymi. Jednocześnie nienaruszenie ciągłości tkanek minimalizuje ryzyko komplikacji po zabiegu.
Leczenie w urządzeniu Gamma Knife może stanowić samodzielną metodę leczenia, jak i uzupełnienie technik operacyjnych i jest podejmowane także w powiązaniu z neurochirurgią, chirurgią szczękową, laryngologią. Leczenie radiochirurgiczne Gamma Knife ma jednak także ograniczenia wynikające z rodzaju schorzenia, lokalizacji i objętości zmiany.
Urządzenie Leksell Gamma Knife Perfexion posiada 192 źródła kobaltu Co-60. (Średnia wartość energii kobaltu to 1,25MeV, a czas połowicznego rozpadu wynosi 5,25 lat). Źródła promieniowania umieszczone są w odpowiednich osłonach, dzięki czemu urządzenie jest bezpieczne dla Pacjentów oraz personelu. Źródła kobaltu znajdują się w 8 sektorach, po 24 źródła w każdym sektorze. Podczas leczenia dla każdego sektora można wybrać kolimator o wielkości 16 mm, 8 mm, 4 mm lub pozycję blokowania, czyli wyłączenia sektora.
Rozmiar kolimatora określa wielkość wiązki promieniowania gamma. Dzięki zastosowaniu kolimatorów leczenie jest bardzo precyzyjne, z dokładnością do 0,15 mm. Dawka promieniowania jest wystarczająca do skutecznego leczenia wyznaczonego obszaru.
Zgodnie z art. 32c ppk 2 ustawy Prawo Atomowe, informujemy, że działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 1, 9, 10, 11 i 16 wykonywana przez NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Katowice sp. z o.o. nie wpływa negatywnie na zdrowie ludzi i na środowisko oraz nie prowadzi do uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska

Potrzebujesz dodatkowych informacji?