Konferencja JAKOŚĆ I LEAN w MEDYCYNIE z udziałem NU-MED

image

Zarząd Grupy NU-MED, reprezentowany przez CEO Pawła Paczkowskiego oraz CFO Mariusza Borzęckiego miał przyjemnośc wystąpić na konferencji JAKOŚĆ I LEAN w MEDYCYNIE w Toruniu.

Nasi Prezesi podzielili się cennymi doświadczeniami dotyczącymi wdrażania metodologii Lean w sektorze opieki zdrowotnej. Prezentacje skupiały się na kompleksowości świadczeń onkologicznych, obejmujących radioterapię, brachyterapię, chemioterapię oraz diagnostykę obrazową.
Zwrócono również uwagę na różnorodność kulturową i regionalną w strukturach Grupy, która wpływa na specyfikę działania poszczególnych ośrodków zdrowia. Szczególnie podkreślono znaczenie historii i tradycji lokalnych społeczności w procesie budowania trwałych relacji i zaangażowania w lokalny rozwój.
Lean w Medycynie w Grupie NU-MED to dbałość o rozwój kompetencji międzyludzkich, takich jak skuteczna komunikacja, kluczowa zarówno w zarządzaniu zespołem, jak i w interakcjach z pacjentami. Bezpieczeństwo psychologiczne i otwartość na zmiany są równie ważne, jak techniczne aspekty leczenia.
Warto również wspomnieć o zaangażowaniu w lokalne inicjatywy, co pokazuje, że Grupa NU-MED nie tylko dba o najwyższą jakość usług medycznych, ale również aktywnie wspiera wspólnoty, na terenie których działają ich ośrodki.

Te wątki, oparte na solidnych wartościach i nowoczesnym zarządzaniu, są przykładem tego, jak można połączyć opiekę zdrowotną z wartościami społecznymi i regionalnymi, przyczyniając się do ogólnego dobrostanu i zdrowia społeczeństwa.