PET CT

Podstawowe informacje

Diagnostyka

Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej NU-MED w Zamościu, wyposażone jest w pracownię diagnostyczną z urządzeniem PET-CT.

PET-CT czyli Pozytonowa Tomografia Emisyjna to badanie obrazowe, z wykorzystaniem medycyny nuklearnej. Nieinwazyjne badanie PET-CT łączy dwie metody diagnostyczne tj. klasyczną tomografię komputerową CT oraz pozytonową tomografię emisyjną (PET), obrazującą procesy życiowe na poziomie komórek.

Badanie PET-CT pozwala przeanalizować metabolizm zmian chorobowych, który różni się od metabolizmu zdrowych komórek.

Dokumentacja wymagana do kalifikacja badania PET/CT

 • badanie histopatologiczne
 • badania obrazowe (TK, MRI, USG)
 • karta informacyjna z ostatniego pobytu w szpitalu

Nasz sprzęt

PET CT

Przygotowanie do badania

 • Prosimy zgłosić się na badanie 15 minut przed umówioną godziną badania w celu wypełnienia ankiety medycznej dotyczącej przewlekłych chorób, alergii, przyjmowanych leków oraz ewentualnych przeciwwskazań do przeprowadzenia badania 
 • Przed badaniem lekarz rozmawia z pacjentem i omawia procedury badania
 • Następnie pielęgniarka zakłada wenflon, przez który będzie podawany radiofarmaceutyk i mierzy poziom cukru poprzez nakłucie palca. Wenflon zostanie usunięty po zakończeniu badania
 • Pielęgniarka poda przez założony wenflon niewielkie porcje radioaktywnego izotopu glukozy (FDG), o bardzo krótkim czasie półtrwania. Podawanie izotopu nie jest bolesne i nie powoduje odczuwalnych skutków ubocznych
 • Pacjent jest odprowadzony przez pielęgniarkę do pokoju, w którym będzie poproszony
  o położenie się na leżance i wyciszenie. W czasie około 1 godziny odpoczynku i odprężenia podany izotop ulegnie biodystrybucji w ciele. W tym czasie należy ograniczyć rozmowę
  i wszelkie zbędne ruchy.

ZALECENIA DLA OSÓB Z CUKRZYCĄ

 • Przed badaniem pacjent powinien poinformować personel medyczny o zażywanych lekach
  i poziomie cukru.  Badanie przeprowadzane będzie w środku dnia. Zaleca się zjedzenie lekkiego śniadania oraz zażycie standardowo przyjmowanych leków przeciwcukrzycowych. Na cztery godziny przed badaniem nie należy niczego spożywać, w tym także insuliny. Dozwolone jest wyłącznie picie niegazowanej, niesłodzonej wody. Przed badaniem mierzony będzie poziom cukru we krwi. Bardzo ważne jest aby poziom glikemii przed badaniem był wyrównany. Zbyt wysokie wartości glikemii są przyczyną powstania artefaktów, niejednokrotnie uniemożliwiają przeprowadzenie badania.

WAŻNE INFORMACJE

 • Pacjent powinien ubrać się w ciepłe, wygodne ubranie, wolne od metalowych elementów, takich jak zamki błyskawiczne, fiszbiny itp. lub przynieść je ze sobą na zmianę. Do badania nie trzeba się rozbierać, należy jednak zdjąć biżuterię i protezy dentystyczne
 • Na badanie nie wolno przyprowadzać ze sobą małych dzieci oraz kobiet w ciąży
 • Podany radiofarmaceutyk nie wpływa na zdolność kierowania i obsługi maszyn i pojazdów

Dokumenty

CO NALEŻY PRZYNIEŚĆ NA BADANIE

 • Dokument tożsamości ze zdjęciem
 • Oryginał skierowania na badanie czytelnie wypełnione przez lekarza z podpisem i pieczątką
 • Komplet posiadanej dokumentacji medycznej z wynikami dotychczasowych badań, w tym płyty CD, klisze, wypisy ze szpitala
 • Około 1,5 l niegazowanej wody mineralnej, które należy wypić zgodnie z instrukcją pielęgniarki

Opis badania

 • Pacjent udaje się do pomieszczenia z aparaturą do badań, kładzie się na specjalnym ruchomym stole i podczas badania pozostaje w pozycji leżącej, najczęściej na plecach, ewentualnie na boku lub na brzuchu, w czasie gdy stół przesuwa się przez pierścień tomografu
 • Personel medyczny opuszcza pomieszczenie z aparatem, ponieważ stacja komputerowa, który przetwarza informacje o obrazie znajduje się w osobnym pomieszczeniu, z którego technik obsługuje aparaturę i monitoruje badanie
 • Następnie wykonywane jest obrazowanie rozmieszczenia izotopu w organizmie, a badanie jest bezbolesne
 • Nad pacjentem czuwa technik, lekarz i pielęgniarka, a polecenia wydawane są przez mikrofon
 • Podczas badania pacjent może zostać poproszony o wstrzymanie oddechu i bezruch, gdyż poruszenie ciała, może spowodować błędy na uzyskanych obrazach, co może wiązać się
  z niemożliwością uzyskania diagnostycznych wyników. Badanie zazwyczaj trwa od kilku do kilkunastu minut

Po badaniu

 • Po wykonaniu badania pacjent zostaje odprowadzony przez pielęgniarkę do odpowiedniego wyjścia
 • Podanie radioznacznika nie wpływa negatywnie na samopoczucie, dlatego po badaniu pacjent powinien czuć się dobrze i może opuścić ośrodek, powrócić do normalnie podejmowanych aktywności oraz diety
 • Do końca dnia, od 6 do 12 godzin, należy zachować dystans w kontaktach z dziećmi, młodzieżą i kobietami w ciąży
 • W ciągu najbliższej doby należy pić dużo płynów, tak aby ta część radioizotopu, która pozostaje we krwi, była jak najszybciej wydalona z moczem, przestrzegać zasad higieny,
  w szczególności: dwukrotnie spłukiwać muszlę klozetową, wszelkie zabrudzenia moczem dokładnie usuwać oddzielnym kawałkiem papieru toaletowego, który należy rzucić do sedesu
  i spłukać, po każdej wizycie w toalecie, dokładnie myć ręce w bieżącej wodzie, aby usunąć ewentualne zabrudzenia radioizotopem, przeznaczyć ręcznik do osobistego stosowania.

Wzór skierowania / Kryteria Kwalifikacji

Kontakt

Email: pet.zamosc@nu-med.pl
Nr tel: 84 535 9 800
Nr tel: 84 535 9 820