EXELIXIS_XL092-303

Kod badania: EXELIXIS_XL092-303
Nazwa badania: Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy III oceniające stosowanie preparatu XL092 w skojarzeniu z atezolizumabem w porównaniu z regorafenibem u pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego
Wskazanie: rak jelita grubego
Główny badacz: dr n. med. Ewa Chmielowska
Populacja badania: pacjenci z przerzutowym rakiem jelita grubego po leczeniu oxalipaltyną oraz irinotecanem, a nie leczeni lonsurfem - czyli po drugiej a przed trzecią linią leczenia.
Lek badany: 
jedno ramię: lek badany + atezolizumab (immunoterapia)
drugie ramię: regorafenib