Konferencja pt.” Stereotaktyczna radioterapia zmian wewnątrz i pozaczaszkowych. Nowoczesne możliwości leczenia”.

image

20 września w Ośrodku NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Zamość odbyła się Konferencja pt.” Stereotaktyczna radioterapia zmian wewnątrz i pozaczaszkowych. Nowoczesne możliwości leczenia”.

Głównymi prelegentami byli: prof. dr hab. n. med. Radosław Rola Kierownik Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie neurochirurgii. Pan profesor wygłosił wykład :„Stereotaktyczna radioterapia guzów mózgu zdaniem neurochirurga. Najnowsze możliwości leczenia”.
lek. med. Mateusz Bilski reprezentujący Ośrodek NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Zamość wygłosił wykład: „Radioterapia stereotaktyczna guzów wewnątrz i pozaczaszkowych. Doświadczenia własne Ośrodka NU-MED CDiTO Zamość Sp. z o.o.”
 
Radioterapia stereotaktyczna jest metodą, w której dawka promieniowania jest bardzo szybko, skokowo, ograniczana za obszarem guza nowotworowego. Cechuje ją również wysoka precyzja odtwarzalności planu leczenia. Właściwości te pozwalają na znaczne podwyższenie dawki w objętości guza nowotworowego z jej maksymalnym ograniczeniem w strukturach zdrowych znajdujących się na zewnątrz. Możliwość podwyższenia dawki w guzie przekłada się na poprawę wyleczalności miejscowej. Co jest warte podkreślenia, można ją wykorzystać w celu eliminacji m.in. pojedynczych przerzutów nowotworowych co daje większej liczbie pacjentów szansę na wyleczenie nawet w tej fazie choroby. W praktyce wykorzystujemy ją z powodzeniem również w leczeniu nowotworów pierwotnych tj. m.in. raka płuca w I stopniu zaawansowania gdzie stanowi alternatywę dla zabiegu operacyjnego osiągając porównywalne wyniki czy do terapii raka gruczołu krokowego. Metoda ta charakteryzuje się również krótkim czasem całkowitego leczenia gdyż obejmuje podanie pojedynczej bardzo wysokiej dawki i mówimy wtedy o radiochirurgii, lub kilku nieco mniejszych dawek- jeżeli obszar guza jest większy. Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Zamościu dysponuje kadrą i sprzętem pozwalającą na realizację radioterapii stereotaktycznej zarówno w lokalizacji wewnątrzczaszkowej jak i pozaczaszkowej.