Czym jest empatyczna komunikacja?

image

Za nami szkolenie z empatycznej komunikacji

Czym jest empatyczna komunikacja?

Komunikacja empatyczna zwana również komunikacją bez przemocy to umiejętność postawienia się na miejscu drugiej osoby. Zauważanie kto jest aktywną częścią dyskursu oraz umiejętna interpretacja języka werbalnego oraz niewerbalnego obu stron. To próba ustanowienia prawdziwej i szczerej relacji między nadawcą i odbiorcą.

Podczas szkolenia nasi pracownicy dowiedzieli się na czym polega podejście Porozumienia bez Przemocy wg M. Rosenberga (NVC), dlaczego warto mówić językiem żyrafy oraz ćwiczyli wyrażanie i przyjmowanie wdzięczności.

„Patrzyliśmy na siebie samych i siebie nawzajem z perspektywy potrzeb, emocji i uczuć, które są w nas. Odkrywaliśmy we własnym doświadczeniu, że wszyscy mamy te same potrzeby, tylko różnimy się strategiami ich zaspokajania i realizowania. Wchodząc w obszar emocji doświadczaliśmy, jak to jest mówić do siebie dobre rzeczy i jak to jest słuchać dobrych komunikatów na swój temat oraz co nam daje wyrażanie wdzięczności wobec siebie i wobec drugiego człowieka.” – mówi Milena Milczuk, psycholog z Nu-Med Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Zamość

Dlaczego warto używać empatycznej komunikacji (czyli języka żyrafy)

- daje ona przestrzeń dla wszystkich stron procesu komunikacji – każdy uczestnik widziany jest wraz ze swoimi, potrzebami i uczuciami, nawet jeśli nie są one przyjemne

- uwalnia od ocen, osądów i przyklejania etykiet

- prowadzi do wzmocnienia więzi, relacji i współpracy

- pomaga w kontakcie z samym sobą- porządkuje uczucia, potrzeby, myśli

- bo jest świetną profilaktyką dla wypalenia zawodowego

Szkolenie prowadziła dla nas Pani Joanna Karkut –Rzondtkowska – psycholog, trener specjalizujący się w promowaniu NVC.