PET w Zamościu!

image

NU – MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Zamościu prowadzi diagnostykę PET w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. To niezwykle ważna informacja dla pacjentów z województw: lubelskiego, podkarpackiego, a nawet mazowieckiego.

Od początku funkcjonowania ośrodka (tj. od 2016 roku) w strukturze placówki znajduje się
w pełni wyposażona pracownia PET/CT. Niestety z powodu braku wskazania placówki
w dokumentach określających potrzeby zdrowotne mieszkańców regionu (Mapy Potrzeb Zdrowotnych), a co za tym idzie braku finansowania badań ze środków publicznych, ta diagnostyka w ośrodku zamojskim nie była dostępna dla pacjentów bezpłatnie. Teraz się to zmieni, co nas ogromnie cieszy – 
podkreśla Barbara Nizio, Dyrektor NU-MED CDITO w Zamościu.   

Uruchomienie w NU – MED bezpłatnej diagnostyki w zakresie PET/CT dopełnia kompleksowości leczenia onkologicznego na terenie Zamościa i okolic. Finansowanie ze środków publicznych badania poprawia dostępność do diagnostyki onkologicznej, pozwala również wdrażać nowoczesne standardy postępowania i optymalizować koszty leczenia.

Placówka zadbała także o czas oczekiwania zarówno na samo badanie jak i jego opis. Na wynik pacjent poczeka tylko tydzień.– Wiemy, że w leczeniu onkologicznym czas ma kluczowe znaczenie – dodaje dyrekcja ośrodka.

Badanie PET to pozytonowa tomografia emisyjna czyli nieinwazyjne badanie diagnostyczne, które wykorzystuje techniki radioizotopowe, wskazujące procesy zachodzące w organizmie.

Dla pacjentów onkologicznych to niezwykle cenne badanie, które, ma zastosowanie w diagnostyce w przypadku podejrzenia choroby nowotworowej oraz w jej trakcie. Badanie jest w pełni bezpieczne dla pacjenta, ale skierowanie na nie zawsze wystawia lekarz.