Jednoczasowa radiochemioterapia. Dla kogo jest ta metoda?

image

Jednoczasowa radiochemioterapia jest metodą leczenia pacjentów z niedrobnokomórkowym nieoperacyjnym rakiem płuca w III stadium zaawansowania. Możliwość zastosowania leczenia jednoczasowego zależne jest nie tylko od wielkości zmian i ich lokalizacji, ale także od stanu pacjenta i jego wydolności narządowej. W sposób istotny wydłuża przeżycie chorych w porównaniu z leczeniem sekwencyjnym.