Specjalistyczny Szpital Onkologiczny Nu-Med Tomaszów Mazowiecki członkiem Polskiej Federacji Szpitali (PFSz)!

image

Z dumą informujemy, że Specjalistyczny Szpital Onkologiczny Nu-Med Tomaszów Mazowiecki został członkiem Polskiej Federacji Szpitali (PFSz). 

Celem PFSz jest przede wszystkim:

✓ rozwijanie płaszczyzny integracji, wsparcia, komunikacji oraz wymiany wiedzy dla wszystkich Szpitali;

✓ doskonalenie opieki zdrowotnej nad pacjentami, kapitałem ludzkim oraz zrównoważonym rozwojem;

✓ wpływanie na kształt prawa;

✓ wykorzystywanie pełniej potencjału Szpitali.

Polska Federacja Szpitali (PFSz) jest ogólnopolską organizacją pracodawców zrzeszającą Szpitale niezależnie od ich struktury własnościowej, wielkości, profilu specjalistycznego, lokalizacji czy modelu działania. PFSz zrzesza bezpośrednio ponad 250 Szpitali, a poprzez członkostwo pośrednie albo porozumienia z lokalnymi oraz sektorowymi związkami Szpitali funkcjonuje jako organizacja parasolowa w sumie dla około ponad 500 Szpitali.

Atut PFSz stanowi także spora grupa członków wspierających:

liczących się firm krajowych i międzynarodowych,

ekspertów systemu ochrony zdrowia oraz ambasadorów PFSz.

Więcej o PFSz w linku:

https://www.pfsz.org/