LEAN MANAGMENT w Specjalistycznym Szpitalu Onkologiczny w Tomaszowie Mazowieckim!

image

LEAN MANAGMENT w Specjalistycznm Szpitalu Onkologiczny w Tomaszowie Mazowieckim!

Zapraszamy do lektury artykułu -> 

https://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Szczuple-zarzadzanie-Co-niesie-kultura-Lean,241233,1.html?fbclid=IwAR35tPL_pNS-hGMHieshuHiDw58tg0LBJ9_R1SWtiW_G6KWHZN5gkykTd8Y

Lean opiera się na szacunku do człowieka i jego pracy. Ten szacunek wyraża się m.in. w tym, że pracownik jest inspirowany do podejmowania zmian, nie boi się sygnalizować problemów i ma możliwość przedstawiania własnych pomysłów. Poczucie wpływu na organizację jest niezwykle ważnym, a często niedocenianym elementem tworzącym zaangażowanie pracowników - podkreśla Grzegorz Koczor, prezes zarządu oraz konsultant Lean w medycynie Sp. Z o.o., który od 2014r. rozwija różne organizacje w ochronie zdrowia Lean Management to nie tylko narzędzia, to ciągły rozwój pracowników, nabycie umiejętności, które pozwolą im rozwiązywać problemy, zmieniać swoje miejsce pracy. Eliminacja marnotrawstw wpływa bardzo pozytywnie na jakość świadczonych usług oraz zadowolenie pacjenta.

Wśród efektów wdrożenia Lean Management w organizacji możemy wymienić między innymi wzrost wydajności, poprawę jakości, optymalne wykorzystanie sprzętu czy racjonalne gospodarowanie zapasami. Ale nie tylko…
Lean Management to także stworzenie w placówce odpowiedniej atmosfery i kultury pracy sprzyjającej wspólnemu dążeniu do szukania coraz lepszych rozwiązań.

I tak dzieje się właśnie u nas – mówi Izabela Grenda dyrektor Specjalistycznego Szpitala Onkologicznego NU-MED w Tomaszowie Mazowieckim. Dzięki współpracy z firmą „Lean w Medycynie” usprawniliśmy wiele. Największe zmiany zaszły w procesie kompletowania dokumentacji medycznej wewnętrznej dot. chemioterapii jednodniowej i ambulatoryjnej. Dzięki czemu udało się skrócić czas oczekiwania pacjenta na wypis. To niezwykle motywujące.

Jak podkreślają specjaliści - zmiana sposobu myślenia i zarządzania w kierunku kultury Lean pokazuje, że to właśnie osoby bezpośrednio zaangażowane w proces powinny mieć realny wpływ na jego doskonalenie. Bo kto lepiej wykona daną czynność niż pracownik, który robi to od lat.

Każdy z nas chce pracować mądrze i mieć poczucie, że to co robi ma sens. Dlatego jeśli stworzy się pracownikom warunki i da narzędzia, które pozwolą im usprawniać swoje miejsce pracy, chętnie się tego podejmą. Co więcej zmiany, których dokonają sami będą znacznie trwalsze, niż narzucone odgórnie – mówi Grzegorz Koczor.

Choć początkowo system Lean wykorzystywany był głównie w przedsiębiorstwach produkcyjnych na początku lat dwutysięcznych trafił również do systemu ochrony zdrowia. Jak to możliwe, że system stworzony przez Toyotę sprawdza się w szpitalach? Okazuje się, że założenia, na których opiera się Lean Management są uniwersalne i doskonale wpisują się w sposób funkcjonowania placówek medycznych.

Lean pozwala jednocześnie podnosić jakość i obniżać koszty funkcjonowania organizacji, co dla placówki medycznej ma ogromne znaczenie. Poprzez wyeliminowanie zbędnych czynności, które nie dodają wartości pacjentowi i niepotrzebnie zabierają czas pracownikom, szpital zyskuje większe możliwości rozwoju i może lepiej odpowiadać na potrzeby pacjentów – tłumaczy Grzegorz Koczor

Wyeliminowanie wszelkiego marnotrawstwa leży we wspólnym interesie pracodawcy, pracownika i pacjenta. I taki przekaz powinien trafić do każdej placówki.

By zachęcić do takiej formy funkcjonowania placówki należy pokazać, że szczupłe zarządzanie przynosi efekty.

Na płaszczyźnie kompetencji miękkich Lean poprawia komunikację pomiędzy pracownikami, ludzie zaczynają rozmawiać o problemach - mówi Mariusz Borzęcki Wiceprezes zarządu Specjalistycznego Szpitala Onkologicznego Nu-Med.

Pozostaje zadać pytanie – czy Lean się opłaca?

W wymiarze finansowym pomaga obniżyć koszty ale także zwiększyć przychody. Już w procesie szkoleń, pracownicy zajmowali się przykładami z naszej jednostki. Ograniczone zostały koszty papieru przy tworzeniu dokumentacji medycznej. Korzyść tą szacujemy na poziomie 20 tysięcy złotych rocznie - wskazuje Borzęcki.

Wprowadzenie systemu Lean nie może postępować drogą rewolucji a ewolucji. Doskonalenie procesów składa się z małych, pojedynczych usprawnień, z których większość wcale nie wymaga pieniędzy ani dużych nakładów czasu. To przede wszystkim zmiana myślenia o swoim miejscu pracy i wzięcia za nie odpowiedzialności.

Dla Zarządu wdrożenie metodyki Lean jest bardzo ważne, wierzymy że efekty będą widoczne na wielu płaszczyznach. Traktujemy ten projekt długofalowo. Metodyka Lean pomaga naszym pracownikom zdobyć nowe kompetencje. Pozwala także zmienić swoją postawę na ciągłe doskonalenie miejsca pracy. Na początku obserwowaliśmy duży sceptycyzm wśród pracowników. Ale po pierwszym etapie warsztatów pracownicy sami zauważyli pozytywne efekty, poprawiła się komunikacja - podkreśla Mariusz Borzęcki

Tu nie chodzi o dotarcie do mety bo w filozofii Lean takiego pojęcia nie znajdziemy. Mamy ciągle się doskonalić i to klucz do sukcesu.