Na czym polega rola Koordynatora Opieki Onkologicznej?

image

Z dniem 20 maja 2023 roku na mocy Ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej każdy pacjent onkologiczny będzie miał swojego opiekuna, który poprowadzi przez meandry systemu opieki zdrowotnej. W chwili otrzymania karty DILO 9 - diagnostyka i leczenie onkologiczne potocznie nazywana zieloną kartą (wprowadzona 1 stycznia 2015 roku - red.) - wprowadzono koordynatora. Nie było to jednak do końca respektowane, a koordynator nie miał do końca sprecyzowanego zakresu obowiązków. Opiekun to nikt inny jak koordynator opieki onkologicznej nadzorujący proces leczenia.

 

— Kim jest koordynator?
— Koordynator to osoba koordynująca jakieś działania. W opiece zdrowia to osoba, która odpowiada za koordynację leczenia onkologicznego. Dobry koordynator powinien wykazywać się bardzo dużym zaangażowaniem w pracę, odpowiedzialnością, znajomością przepisów, zagadnień medycznych. Osoba pełniącą tę funkcję powinna cechować się wysoką kulturą osobistą, empatią. Ale też asertywnością, umiejętnością rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem. Koordynator to osoba, która czuwa nad procesem zintegrowanej opieki nad pacjentem onkologicznym. Koordynator zabezpiecza interes zdrowotny powierzonych pacjentów.

 

czytaj więcej na https://gazetaolsztynska.pl/ostroda/956373,Pomoc-koordynatora-jest-nieoceniona.html?fbclid=IwAR0tMkIQNj40Hkgm-YjaDULQi1FhAhvshlCO0aV3-nMDmplhHhV9rJqQ7y4