10 rocznica powstania Centrum Radioterapii i Usprawniania Nu-Med Grupa S.A. w Elblągu

image

Na początku 2013 r. w Centrum Radioterapii i Onkologii w Elblągu przyjęto pierwszego pacjenta. Od tego czasu placówka diagnozuje i leczy nie tylko mieszkańców Elbląga, ale także pacjentów z całego regionu. Liczby są imponujące - prawie 12 tysięcy chorych otrzymało radioterapię, udzielono ponad 140 tysięcy porad w poradniach a z diagnostyki obrazowej skorzystało prawie ćwierć miliona pacjentów.

10 rocznica powstania Centrum Radioterapii i Usprawniania Nu-Med Grupa S.A. w Elblągu to dla nas bardzo ważny moment. Dlatego też dziękujemy wszystkim, którzy swoją obecnością uhonorowali uroczystą, jubileuszową galę 10-lecia istnienia naszego Ośrodka.

Składamy serdeczne podziękowania za wspólne celebrowanie. W uroczystości w Sali Ratusza Staromiejskiego udział wzięli:

Reprezentujący Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Dyrektor Biura Regionalnego w Elblągu - Pan Edward Pietrulewicz

Panu Michał Missan - Wiceprezydent Miasta Elbląg

Burmistrzowie i Starości zaprzyjaźnionych miast:

Powiat Ostródzki - Pan Andrzej Wiczkowski

Wiceburmistrz Urząd Miasta Braniewa – Pani Anna Kapusta

Pan prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki - Kierownik Katedry Onkologii i Kliniki Radioterapii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dyrekcja Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na czele z Panią Dyrektor Naczelną Elżbieta Gelert - Posłanka RP

oraz Panem Piotrem Tomaszewskim - Dyrektorem ds. Ekonomiczno – Finansowych

i Panem Michałem Marciniakiem - Dyrektorem ds. Techniczno – Eksploatacyjnych

Pani Monika Młodzińska – z ramienia Oddziału Narodowy Fundusz Zdrowia w Olsztynie

Pani doktor Bożena Rydecka – przedstawicielka Okręgowej Izby Lekarskiej w Elblągu

Pani Zofia Kasprowicz - Sekretarz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Pani Dyrektor Anna Kozłowska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu

Dyrekcja Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu reprezentowanego przez Pana Jacka Wójcika - Z-cę Dyrektora d/s lecznictwa oraz Panią Arlettę Peplińską Z-cę Dyrektora ds. pielęgniarstwa

Pani Dyrektor Krystyna Futyma z Polikliniki MSWiA w Olsztynie

Pani Ewa Karamon – Dyrektor ds. Medycznych Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Malborku

Przedstawicielki Amazonek:

Pani Prezes Danuta Tchorowska Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek

Pani Prezes Ewa Wawrzonkowska Ostródzkie Towarzystwo " Amazonki"

Pani Prezes Genowefa Marciniak z Działdowskie Stowarzyszenie Amazonki

Pani Prezes Adela Kowalska Stowarzyszenie Iławski Klub Amazonki

Przedstawiciele firmy

Siemens Healthcare oraz Siemens Finanse,

Elekta

a także Hotel Europa Elbląg

Cieszymy się, że byli z nami lekarze i personel medyczny, z którymi współpracujemy na co dzień, nasi byli i obecni pracownicy, przyjaciele naszego Centrum i wszyscy, którzy każdego dnia z troską i zrozumieniem służą nam wsparciem.

Żywimy głęboką nadzieję, że udział w obchodach jubileuszu dostarczył Państwu wielu miłych wrażeń.

Dziękujemy za wiele ciepłych słów, życzenia i gratulacje, zarówno te osobiście składane podczas gali, jak i te przesyłane nadal.

Dziękujemy za każdy dzień współpracy.