Pierwsza Pracownia Mammografii w Ostródzie już otwarta!

image

Pierwsza Pracownia Mammografii w Ostródzie już otwarta!

W ramach Centrum Profilaktyki Chorób Piersi otwarta została w Ostródzie, stacjonarna Pracownia Mammografii.

Pracownia wyposażona jest w najnowszej generacji, niezwykle czuły, dokładny i wydajny mammograf cyfrowy, który ogranicza dawkę promieniowania do minimum, oferując bardzo bezpieczne badanie. Aparat posiada funkcję tomosyntezy, czyli najnowszą technologię w obrazowaniu piersi, która charakteryzuje się lepszym współczynnikiem wykrywania zmian nowotworowych w stosunku do metody konwencjonalnej.

Oferuje pełen pakiet bezpłatnych badań diagnostycznych – zarówno profilaktycznych, jak i pogłębionych.

Realizuje je m.in. w ramach programu profilaktyki raka piersi, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Z programu mogą skorzystać Panie w wieku 50-69 lat, które nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są w grupie ryzyka i posiadają wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy. Z programu wyłączone są Panie, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe w piersi o charakterze złośliwym. Dla osób objętych programem skierowanie nie jest wymagane.

Pozostałe Panie mogą skorzystać z badania na podstawie skierowania wystawionego przez każdego lekarza specjalistę lub zlecenia z Poradni Onkologicznej, znajdującej się w tej samej lokalizacji. Zapewniona została kompleksowa diagnostyka oraz dalsze leczenie w Poradni Onkologicznej, do której skierowanie nie jest wymagane. Poradnia zaprasza na badania wszystkie Panie.

Rejestracja pod numerem telefonu: 55 235 89 53 lub 795 130 992.

Nu-Med Grupa S.A. Centrum Profilaktyki Raka Piersi - Pracownia Mammografii, Ostróda ul. Kościuszki 2 (budynek Przychodni, II piętro p. 216).