Za nami konferencja „Kompleksowa diagnostyka i leczenie raka jelita grubego”

image

Za nami konferencja „Kompleksowa diagnostyka i leczenie raka jelita grubego” organizowanego przez

www.nu-med.pl/nasze-placowki-elblag oraz www.szpital.elblag.pl

  • Jednym z prelegentów był dr n. med. Piotr Winczura z spec. onkologii klinicznej i radioterapii z Centrum Radioterapii i Usprawniania w Elblągu.
  • Tematem wystąpienia doktora była „Radioterapia w kompleksowej opiece onkologicznej nad pacjentem z nowotworem jelita grubego. Doświadczenia Centrum Radioterapii i Usprawniania NU-MED”.
  • Jak podkreślił doktor Winczura - Leczenie zmian nowotworowych w obrębie końcowego odcinka jelita grubego – odbytnicy, wymaga wielodyscyplinarnego podejścia. Rola radioterapii jest tutaj niezwykle istotna. Przedoperacyjne napromienianie guza w przypadku miejscowo zaawansowanego raka odbytnicy umożliwia bowiem chirurgowi przeprowadzenie skutecznego zabiegu i zmniejsza ryzyko nawrotu choroby.
  • Niezwykle istotny jest sprzęt a Elbląskie Centrum Radioterapii i Usprawniania wyposażone jest w nowoczesne przyspieszacze liniowe. - Obecnie jesteśmy w trakcie wymiany przyspieszaczy na jeszcze bardziej nowoczesne urządzenia firmy Elekta. Priorytetem jest bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Nowoczesne akceleratory umożliwiają szybszą niż dotychczas realizację napromieniania – sesje radioterapii trwają krócej. Pełne uruchomienie nastąpi na przełomie stycznia i lutego.
  • Doktor Winczura zaznaczył również istotną rolę zespołu w procesie diagnostyki, planowania i leczenia pacjenta- Nowoczesna i dobra radioterapia jest procesem wieloetapowym, w którym sukces odnosi się dzięki dobrej współpracy.

Gratulujemy znakomitego wykładu.