NOWY PROGRAM LEKOWY- LECZENIE CHORYCH NA RAKA ENDOMETRIUM

image

Specjalistyczny Szpital Onkologiczny w Tomaszowie Mazowieckim od stycznia 2024 r. dysponuje możliwością kwalifikacji pacjentek z nawrotowym lub zaawansowanym rakiem endometrium do programu lekowego.

Kryteria kwalifikacji:
1) potwierdzenie nawrotowego lub zaawansowanego (stadium ≥IIIB) raka endometrium o dowolnym typie histologicznym z wykluczeniem mięsaka endometrialnego;
2) wystąpienie progresji zaawansowanego lub nawrotowego raka endometrium w trakcie lub po zakończeniu wcześniejszego schematu chemioterapii dwulekowej zawierającego platynę;
3) zidentyfikowana obecność upośledzenia naprawy nieprawidłowo sparowanych nukleotydów (ang. mismatch repair deficient, dMMR) lub wysokiej niestabilności mikrosatelitarnej (ang. microsatellite instabilityhigh, MSIH) potwierdzonej z wykorzystaniem zwalidowanego testu;
4) możliwa ocena odpowiedzi na leczenie zmian nowotworowych według aktualnej klasyfikacji RECIST;
5) wcześniejsze leczenie terapiami hormonalnymi jest dopuszczalne i nie wlicza się do liczby zastosowanych terapii;
6) wiek 18 lat i powyżej;
7) stan sprawności0-1 według skali ECOG;
8) nieobecność innych nowotworów niekontrolowanych leczeniem;
9) adekwatna wydolność narządowa określona na podstawie wyników badań laboratoryjnych umożliwiająca w opinii lekarza prowadzącego bezpieczne rozpoczęcie terapii;
10) brak przeciwskazań do stosowania leku zgodnie z aktualną ChPL;
11) nieobecność istotnych schorzeń współistniejących lub stanów klinicznych stanowiących przeciwskazanie do terapii stwierdzone przez lekarza prowadzącego w oparciu o aktualną ChPL;
12) zgoda pacjentki na prowadzenie antykoncepcji zgodnie z aktualną ChPL;
13) wykluczenie ciąży i okresu karmienia piersią. Kryteria kwalifikacji musza być spełnione łącznie.
Ponadto do programu lekowego kwalifikowani są również pacjenci, którzy byli leczeni dostarlimabem w ramach innego sposobu finansowania terapii (za wyjątkiem trwających badań klinicznych tego leku), pod warunkiem, że w chwili rozpoczęcia leczenia spełniali kryteria kwalifikacji do programu lekowego.

Do programu lekowego kwalifikuje lekarz specjalista onkologii klinicznej. W celu umówienia wizyty konsultacyjnej w Poradni onkologicznej
w Specjalistycznym Szpitalu Onkologicznym Nu-Med w Tomaszowie Mazowieckim prosimy o kontakt telefoniczny z Rejestracją: tel. 44 786 81 00 lub  44 786 81 01
Rejestracja czynna w godz.: 7:30-18:00 (od poniedziałku do piątku)

REKRUTACJA OTWARTA

Więcej na temat programów lekowych realizowanych w Specjalistycznym Szpitalu Onkologicznym Nu-Med w Tomaszowie Mazowieckim na stronie internetowej w zakładce Programy lekowehttps://www.nu-med.pl/programy-lekowe