Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej - Zamość (Center for Oncological Diagnosis and Therapy - Zamość)

  • Home
  • Our team
  • Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej - Zamość (Center for Oncological Diagnosis and Therapy - Zamość)

OUR STAFF

 MEDICAL STAFF - DOCTORS

Krzysztof Patyra, MD, PhD

Medical Director and Head of Radiothrapy Ward

Małgorzata Chilimoniuk. MD, PhD

Head of the Radiotherapy Ward

Katarzyna Białas – Kulesza, MD

Specialist in Oncology Radiotherapy

Andrzej Kukiełka, MD, PhD

Specialist in Oncology Radiotherapy

Anna Olejko, MD

Specialist in Oncology Radiotherapy

Natalia Samołyk – Kogaczewska, MD, PhD

Specialist in Oncology Radiotherapy

Agnieszka Olszewska – Gryko, MD

Specialist in Oncology Radiotherapy

 medical-personnel

Edyta Naworol, MA

Coordinating Nurse

Rafał Smyk, MSc

Head of the Medical Physicist Team

Agnieszka Skiba, MSc

Head of the Team of Electroradiology Technicians

Milena Milczuk, MSc

Psychologist/ Psychooncologist

 management

Barbara Nizio

Managing Director

Krzysztof Patyra, MD, PhD

Medical Director and Head of Radiothrapy Ward