Arkadiusz Sprawka

image

Arkadiusz Sprawka

Specjalista radioterapii onkologicznej

dr. n. med. Arkadiusz Sprawka - Specjalista radioterapii onkologicznej

Doktor Arkadiusz Sprawka jest lekarzem w Oddziale i Zakładzie Radioterapii w Specjalistycznym Szpitalu Onkologicznym Nu-Med sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim. Jest wieloletnim konsultantem z zakresu Radioterapii Onkologicznej licznych ośrodków onkologicznych: Grupy Luxmed Magodent Onkologia w Warszawie, NZOZ Orlen Medica w Płocku, NZOZ Neuca w Płocku, NZOZ Prestige Medical w Płocku. Był wieloletnim konsultantem w ośrodkach: Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, Narodowy Instytut Onkologii-Państwowy Instytut Badawczy im Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie.

Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskał na podstawie przedstawionej publikacji pod tytułem „ Ocena skuteczności miejscowej oraz powikłań radykalnej radioterapii u chorych z nieoperacyjnym rakiem odbytnicy”.

Wieloletni konsultant z zakresu Radioterapii Onkologicznej licznych ośrodków onkologicznych: Grupy Luxmed Magodent Onkologia w Warszawie, NZOZ Orlen Medica w Płocku, NZOZ Neuca w Płocku, NZOZ Prestige Medical w Płocku, Szpital Południowy w Warszawie.

Członek konsylium wielodyscyplinarnego w ośrodkach: Luxmed Magodent Onkologia w Warszawie, Specjalistyczny Szpital Onkologiczny Nu-Med sp. z o.o. w Tomaszowów Mazowiecki.

Był Ordynatorem i Kierownikiem oraz Zastępcą Ordynatora i Kierownika Oddziału oraz Zakładu Radioterapii w Specjalistycznym Szpitalu Onkologicznym NU-MED sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim . Pełnił funkcję Adiunkta Centrum Onkologii Instytutu im Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie.

W jego kompetencjach znajdują się: diagnostyka i leczenie nowotworów, konsultacje onkologiczne, udział w konsyliach wielodyscyplinarnych i kwalifikacja do leczenia
onkologicznego, kwalifikacje do radioterapii i  radiochirurgii stereotaktycznej śródczaszkowej oraz pozaczaszkowej w chorobach: mózgowia, płuca, sutka, przewodu pokarmowego, układu moczowego, narządu rodnego, stercza, jądra, kości, skóry.